Събития с лица свързани с компанията ЧЕРНОМОРСКА КОМПАНИЯ (ЕИК: 102051336)
Events with persons connected to the company CHERNOMORSKA KOMPANIYA (ID: 102051336)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 102051336)
Към 2020-02-18 18:13:16 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:13:16 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-08-24 18:14:15ЧЕРНОМОРСКА КОМПАНИЯ
CHERNOMORSKA KOMPANIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2010-08-24 18:14:15ЧЕРНОМОРСКА КОМПАНИЯ АД
CHERNOMORSKA KOMPANIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. Одрин 15
2010-08-24 18:14:15ЧЕРНОМОРСКА КОМПАНИЯ АД
CHERNOMORSKA KOMPANIYA AD
SubjectOfActivity
Вътрешна и външна търговия, внос и износ, производство на стоки и услуги, туризъм, транспорт, представителство /без процесуално/ и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, която не е изрично забранена от закона, да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива, отчуждава и да се разпорежда по всякакъв начин с движими вещи и вещни права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, да учредява дъщерни дружества, да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина при спазване на изискванията на закона и устава на дружеството.
2010-08-24 18:14:15Георги Желев Генов
Georgi ZHelev Genov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-08-24 18:14:15Георги Желев Генов
Georgi ZHelev Genov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-08-24 18:14:15Димо Алексиев Рахнев
Dimo Aleksiev Rahnev
БЪЛГАРИЯDirector
2010-08-24 18:14:15Нико Пенчев Ников
Niko Penchev Nikov
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата ЧЕРНОМОРСКА КОМПАНИЯ CHERNOMORSKA KOMPANIYA (ЕИК: 102051336)
Check other registries about the company ЧЕРНОМОРСКА КОМПАНИЯ CHERNOMORSKA KOMPANIYA (ID: 102051336)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More