Събития с лица свързани с компанията ХОНИ - 5 (ЕИК: 102178942)
Events with persons connected to the company HONI - 5 (ID: 102178942)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 102178942)
Към 2020-02-18 19:23:36 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 19:23:36 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-11-29 10:01:23ХОНИ - 5 ЕООД
HONI - 5 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 8-ми декември 13
2012-11-29 10:01:23УТРО-С АД
UTRO-S AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-11-29 10:01:23СЕГА ЕООД
SEGA EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: УТРО-С АД
2012-11-29 10:01:23УТРО-С АД
UTRO-S AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: СЕГА ЕООД
2012-11-01 16:57:46ХОНИ - 5
HONI - 5
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-11-01 16:57:46ГАЛИНА ПЕТРОВА БОНЕВА
GALINA PETROVA BONEVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-11-01 16:57:46СЕГА ЕООД
SEGA EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-11-01 16:57:46НИКОЛАЙ КЕНОВ ДРАГИЕВ
NIKOLAY KENOV DRAGIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2600 Sell to: СЕГА ЕООД
2012-11-01 16:57:46СЕГА ЕООД
SEGA EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2600 Buy from: НИКОЛАЙ КЕНОВ ДРАГИЕВ
2012-11-01 16:57:46ДИМИТЪР МИРОЛЮБОВ СТОЛАРСКИ
DIMITAR MIROLYUBOV STOLARSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2400 Sell to: СЕГА ЕООД
2012-11-01 16:57:46СЕГА ЕООД
SEGA EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2400 Buy from: ДИМИТЪР МИРОЛЮБОВ СТОЛАРСКИ
2009-10-23 08:55:58ХОНИ - 5
HONI - 5
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-10-23 08:55:58НИКОЛАЙ КЕНОВ ДРАГИЕВ
NIKOLAY KENOV DRAGIEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-10-23 08:55:58НИКОЛАЙ КЕНОВ ДРАГИЕВ
NIKOLAY KENOV DRAGIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-10-23 08:55:58ДИМИТЪР МИРОЛЮБОВ СТОЛАРСКИ
DIMITAR MIROLYUBOV STOLARSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2009-10-23 08:55:58ДИМИТЪР МИРОЛЮБОВ СТОЛАРСКИ
DIMITAR MIROLYUBOV STOLARSKI
SoleCapitalOwner
2009-10-23 08:55:58ДИМИТЪР МИРОЛЮБОВ СТОЛАРСКИ
DIMITAR MIROLYUBOV STOLARSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2600 Sell to: НИКОЛАЙ КЕНОВ ДРАГИЕВ
2009-10-23 08:55:58НИКОЛАЙ КЕНОВ ДРАГИЕВ
NIKOLAY KENOV DRAGIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2600 Buy from: ДИМИТЪР МИРОЛЮБОВ СТОЛАРСКИ
2009-02-06 10:07:29ДИМИТЪР МИРОЛЮБОВ СТОЛАРСКИ
DIMITAR MIROLYUBOV STOLARSKI
Manager
2009-02-06 10:07:29ДИМИТЪР МИРОЛЮБОВ СТОЛАРСКИ
DIMITAR MIROLYUBOV STOLARSKI
SoleCapitalOwner
2009-02-06 10:07:29НИКОЛАЙ КЕНОВ ДРАГИЕВ
NIKOLAY KENOV DRAGIEV
ShareTransfer
5000 Sell to: ДИМИТЪР МИРОЛЮБОВ СТОЛАРСКИ
2009-02-06 10:07:29ДИМИТЪР МИРОЛЮБОВ СТОЛАРСКИ
DIMITAR MIROLYUBOV STOLARSKI
ShareTransfer
5000 Buy from: НИКОЛАЙ КЕНОВ ДРАГИЕВ
2009-02-06 10:01:59ХОНИ - 5
HONI - 5
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-02-06 10:01:59ХОНИ - 5 ЕООД
HONI - 5 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Царево 8260 ул. ПРЕОБРАЖЕНСКА 26
2009-02-06 10:01:59ХОНИ - 5 ЕООД
HONI - 5 EOOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДА ГИ ПРЕПPOДAДЕ B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, OXPAHИTEЛHA, KOMИCИOHHA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, ЗAЛOЖHA TЪPГOBИЯ, CЧETOBOДHA ДEЙHOCT, BAЛУTHИ CДEЛKИ, ПPEBOЗHA, XOTEЛИEPCKA /ИЗBЪH ДOMA/ ДEЙHOCT, PECTOPAHTЬOPCTBO, TУPИCTИЧECKA ДЕЙНОСТ, ЛОВЕН ТУРИЗЪМ, PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA ДEЙHOCT, BИДEO-И ЗBУKOЗAПИCНА, ИЗДATEЛCKA И ПEЧATAPCKA ДEЙHOCT, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, ОРГАНИЗИРАНИ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН, KOPAБHO CHAБДЯBAHE, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ CЪC CEЛСКОСТОПАНСКИ ПPOДУKТИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА И ОРГАНИЗИРАНИ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН.
2009-02-06 10:01:59НИКОЛАЙ КЕНОВ ДРАГИЕВ
NIKOLAY KENOV DRAGIEV
Manager
2009-02-06 10:01:59НИКОЛАЙ КЕНОВ ДРАГИЕВ
NIKOLAY KENOV DRAGIEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ХОНИ - 5 HONI - 5 (ЕИК: 102178942)
Check other registries about the company ХОНИ - 5 HONI - 5 (ID: 102178942)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More