Събития с лица свързани с компанията ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП (ЕИК: 102227923)
Events with persons connected to the company INTERNESHANAL GRUP (ID: 102227923)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 102227923)
Към 2020-08-15 09:51:40 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-08-15 09:51:40 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-06-04 17:05:56ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ООД
INTERNESHANAL GRUP OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Сарафово ул. Ремсова 5, хотел Свети Георги – рецепция
2014-06-04 17:05:56ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ООД
INTERNESHANAL GRUP OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Сарафово ул. Ремсова 5, хотел Свети Георги – рецепция
2014-06-04 17:05:56КАЛОЯН ЯНЧЕВ ПАТРИКОВ
KALOYAN YANCHEV PATRIKOV
БЪЛГАРИЯManager
2014-06-04 17:05:56ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ПАТРИКОВ
GEORGI YANCHEV PATRIKOV
БЪЛГАРИЯManager
2014-06-04 17:05:56ТОДОРКА МАНОЛОВА ПАТРИКОВА
TODORKA MANOLOVA PATRIKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-06-04 17:05:56КАЛОЯН ЯНЧЕВ ПАТРИКОВ
KALOYAN YANCHEV PATRIKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-06-04 17:05:56ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ПАТРИКОВ
GEORGI YANCHEV PATRIKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-01-25 13:07:40ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ООД
INTERNESHANAL GRUP OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Сарафово ул.Комсомолска 5 Г
2012-01-25 13:07:40ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ООД
INTERNESHANAL GRUP OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Сарафово ул.Комсомолска 5 Г
2008-11-13 16:10:45ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП
INTERNESHANAL GRUP
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-11-13 16:10:45ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ООД
INTERNESHANAL GRUP OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ОДРИН 15
2008-11-13 16:10:45ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП ООД
INTERNESHANAL GRUP OOD
SubjectOfActivity
ПPИДOБИBAHE, УПPABЛEHИE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA УЧACTИЯ B БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ДPУЖECTBA, ПPИДOБИBAHE, УПPABЛEHИE И ПPOДAЖБA HA OБЛИГAЦИИ, ПPИДOБИBAHE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA ПATEHTИ, OTCTЪПBAHE HA ЛИЦEHЗИИ ЗA ИЗПOЛЗBAHE HA ПATEHTИ HA ДPУЖECTBA, B KOИTO XOЛДИHГOBOTO ДPУЖECTBO УЧACTBУВA, УЧACTИE B ПPИBATИЗAЦИOHHИ CДEЛKИ, ПPOИЗBOДCTBO И PEAЛИЗAЦИЯ HA CTOKИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, BЪHШHOTЪPГOBCKИ CДEЛKИ, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ЛИЗИHГ.
2008-11-13 16:10:45ЯНЧО ГЕОРГИЕВ ПАТРИКОВ
YANCHO GEORGIEV PATRIKOV
Manager
2008-11-13 16:10:45КАЛОЯН ЯНЧЕВ ПАТРИКОВ
KALOYAN YANCHEV PATRIKOV
Partner
2008-11-13 16:10:45ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ПАТРИКОВ
GEORGI YANCHEV PATRIKOV
Partner
2008-11-13 16:10:45ЯНЧО ГЕОРГИЕВ ПАТРИКОВ
YANCHO GEORGIEV PATRIKOV
Partner
2008-11-13 16:10:45ТОДОРКА МАНОЛОВА ПАТРИКОВА
TODORKA MANOLOVA PATRIKOVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП INTERNESHANAL GRUP (ЕИК: 102227923)
Check other registries about the company ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП INTERNESHANAL GRUP (ID: 102227923)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More