Събития с лица свързани с компанията К.О.Р.П. (ЕИК: 102617528)
Events with persons connected to the company K.O.R.P. (ID: 102617528)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 102617528)
Към 2020-01-29 16:48:16 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 16:48:16 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-06-06 12:47:57Ивайла Миткова Гаджерукова
Ivayla Mitkova Gadzherukova
Liquidator
2018-05-08 14:55:50Живко Бойков Бойчев
ZHivko Boykov Boychev
Liquidator
2018-04-20 17:09:52Пепа Добрева Чернева
Pepa Dobreva CHerneva
Liquidator
2018-01-08 15:59:33Мария Димитрова Дошева
Mariya Dimitrova Dosheva
Liquidator
2017-12-21 15:34:16Теодор Петков Трайков
Teodor Petkov Traykov
Liquidator
2017-12-15 09:44:17Любима Тодорова Бургазлиева
Lyubima Todorova Burgazlieva
Liquidator
2017-12-11 12:37:14Ивелина Йорданова Попова
Ivelina Yordanova Popova
Liquidator
2008-12-08 11:05:33К.О.Р.П.
K.O.R.P.
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-12-08 11:05:33К.О.Р.П. ЕООД
K.O.R.P. EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Айтос 8500 ул.Д-р Павлов 17
2008-12-08 11:05:33К.О.Р.П. ЕООД
K.O.R.P. EOOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ, ПPEBOЗHИ, CKЛAДOBИ, ЛИЗИHГOBИ CДEЛKИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, BЪHШHOTЪPГOBCKИ CДEЛKИ, ИMПOPT, EKCПOPT И PEEKCПOPT, CДEЛKИ B OБЛACTTA HA BЪTPEШHИЯ И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЪM, PECTOPAHTЬOPCTBO, XOTEЛИEPCTBO, TУPИCTИЧECKO AГEHTCTBO И TУPOПEPATOPCKИ CДEЛKИ, PEKЛAMHИ И PEKЛAMHO-ИHФOPMAЦИOHHИ CДEЛKИ, CДEЛKИ B OБЛACTTA HA BЪTPEШHИЯ И MEЖДУHAPOДEH TPAHCПOPT HA ФИЗИЧECKИ ЛИЦA И TOBAPИ, И B TAKCИMETPOBИЯ TPAHCПOPT, ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA TEЛEФOHHИ И MOБИЛHИ AПAPATИ, AKCECOAPИ И ДPУГИ ПPИHAДЛEЖHOCTИ ЗA TЯX, KOPAБOPEMOHT И KOPAБOCTPOИTEЛCTBO.
2008-12-08 11:05:33ЗДРАВКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ
ZDRAVKO IVANOV ZDRAVKOV
Manager
2008-12-08 11:05:33ЗДРАВКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ
ZDRAVKO IVANOV ZDRAVKOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата К.О.Р.П. K.O.R.P. (ЕИК: 102617528)
Check other registries about the company К.О.Р.П. K.O.R.P. (ID: 102617528)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More