Събития с лица свързани с компанията ЕМ - ДЖИ (ЕИК: 102623869)
Events with persons connected to the company EM - DZHI (ID: 102623869)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 102623869)
Към 2020-01-23 01:26:59 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 01:26:59 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-14 12:08:12Живко Бойков Бойчев
ZHivko Boykov Boychev
Liquidator
2018-04-27 11:05:38Даниел Йорданов Хаджиатанасов
Daniel Yordanov Hadzhiatanasov
Liquidator
2018-04-19 13:10:36Лъчезар Димитров Ковачев
Lachezar Dimitrov Kovachev
Liquidator
2016-07-17 21:36:14ЕМ - ДЖИ
EM - DZHI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2016-07-17 21:36:14ЕМ - ДЖИ ЕООД
EM - DZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас ЗОРНИЦА 45
2016-07-17 21:36:14ДИМО МАРИНОВ ДИМОВ
DIMO MARINOV DIMOV
БЪЛГАРИЯManager
2016-07-17 21:36:14ДИМО МАРИНОВ ДИМОВ
DIMO MARINOV DIMOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-07-17 21:36:14БОЙКО ЯНЧЕВ ТОДОРОВ
BOYKO YANCHEV TODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ДИМО МАРИНОВ ДИМОВ
2016-07-17 21:36:14ДИМО МАРИНОВ ДИМОВ
DIMO MARINOV DIMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: БОЙКО ЯНЧЕВ ТОДОРОВ
2016-07-17 21:36:14МИТКО КОЛЕВ МИТЕВ
MITKO KOLEV MITEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ДИМО МАРИНОВ ДИМОВ
2016-07-17 21:36:14ДИМО МАРИНОВ ДИМОВ
DIMO MARINOV DIMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: МИТКО КОЛЕВ МИТЕВ
2014-03-06 09:57:17БОЙКО ЯНЧЕВ ТОДОРОВ
BOYKO YANCHEV TODOROV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-03-06 09:57:17МИЛЕНА КИРИЛОВА ТОДОРОВА
MILENA KIRILOVA TODOROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: БОЙКО ЯНЧЕВ ТОДОРОВ
2014-03-06 09:57:17БОЙКО ЯНЧЕВ ТОДОРОВ
BOYKO YANCHEV TODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: МИЛЕНА КИРИЛОВА ТОДОРОВА
2010-12-02 10:21:39ЕМ - ДЖИ
EM - DZHI
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-12-02 10:21:39ЕМ - ДЖИ ООД
EM - DZHI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ОБОРИЩЕ 95 Б
2010-12-02 10:21:39ЕМ - ДЖИ ООД
EM - DZHI OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ- ПPEBOЗ HA XOPA, CTOKИ И TOBAPИ HA TEPИTOPИЯTA HA CTPAHATA И ЧУЖБИHA, BHOC И ИЗHOC, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CTOKOB KOHTPOЛ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, MAГAЗИHEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO, OPГAHИЗИPAH TУPИЗЪM, TУPOПEPATOPCTBO, TУPAГEHTCTBO, OPГAHИЗИPAHE HA EKCKУPЗИИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ЛИЗИHГ.
2010-12-02 10:21:39БОЙКО ЯНЧЕВ ТОДОРОВ
BOYKO YANCHEV TODOROV
БЪЛГАРИЯManager
2010-12-02 10:21:39БОЙКО ЯНЧЕВ ТОДОРОВ
BOYKO YANCHEV TODOROV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-12-02 10:21:39МИТКО КОЛЕВ МИТЕВ
MITKO KOLEV MITEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-12-02 10:21:39МИЛЕНА КИРИЛОВА ТОДОРОВА
MILENA KIRILOVA TODOROVA
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ЕМ - ДЖИ EM - DZHI (ЕИК: 102623869)
Check other registries about the company ЕМ - ДЖИ EM - DZHI (ID: 102623869)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More