Събития с лица свързани с компанията САН СИТИ (ЕИК: 102681502)
Events with persons connected to the company SAN SITI (ID: 102681502)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 102681502)
Към 2020-02-19 11:28:55 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 11:28:55 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 13 обществени поръчки за 7 564 390,01 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-17 08:52:33ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
OBEDINENA BALGARSKA BANKA AD
Distraint
2017-11-17 08:52:33САН СИТИ ООД
SAN SITI OOD
Distraints
2017-11-17 08:52:33ФЕРИДУН ДЖЕМИЛ ГЮРКАН
FERIDUN DZHEMIL GYURKAN
БЪЛГАРИЯDescription406
2015-02-26 13:02:02Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
Distraints
2015-02-26 12:55:29Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
Distraints
2015-02-20 15:13:19ФЕРИДУН ДЖЕМИЛ ГЮРКАН
FERIDUN DZHEMIL GYURKAN
БЪЛГАРИЯDescription406
2015-02-20 14:47:05ГЮРКАН ЕРТАН
GYURKAN ERTAN
БЪЛГАРИЯDescription406
2014-11-19 09:58:57САН СИТИ ООД
SAN SITI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.СЕРДИКА 2Б
2008-08-29 14:33:13ГЮРКАН ЕРТАН
GYURKAN ERTAN
Manager
2008-08-29 14:33:13ФЕРИДУН ДЖЕМИЛ ГЮРКАН
FERIDUN DZHEMIL GYURKAN
Manager
2008-04-25 09:29:54ФЕРИДУН ДЖЕМИЛ ГЮРКАН
FERIDUN DZHEMIL GYURKAN
Manager
2008-01-18 17:12:32САН СИТИ ООД
SAN SITI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ВАРДАР 26
2008-01-18 16:56:49САН СИТИ
SAN SITI
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-01-18 16:56:49САН СИТИ ООД
SAN SITI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ФЕРДИНАНДОВА 56
2008-01-18 16:56:49САН СИТИ ООД
SAN SITI OOD
SubjectOfActivity
XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO, BЪHШHO-ИKOHOMИЧECKA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ И УCЛУГИ, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT BHOC И MECTHO ПPOИЗBOДCTBO, OPГAHИЗИPAHE HA EKCKУPЗИИ И MEPOПPИЯTИЯ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ИЗГPAЖДAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ATPAКЦИOHHИ И УBECEЛИTEЛHИ KOMПЛEKCИ, ПPEДOCTABЯHE HA TPAHCПOPTHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, KOMУHAЛHO-БИTOBИ, PEKЛAMHИ, AHИMAЦИOHHИ, KУЛTУPHИ И ДPУГИ BИДOBE ДOПЪЛHИTEЛHИ УCЛУГИ, CBЬPЗAHИ C MEЖДУHAPOДHИЯ И BЪTPEШEH TУPИЗЪM, TУPOПEPATOPCKИ И AГEHTCKИ CДEЛKИ И УCЛУГИ. ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA CE ПPEПPOДAДAT B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CEЛCKOCTOПAHCKИ CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ И CПEДИЦИOHHИ CДEЛKИ, BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TPAHCПOPT, ABTOCEPBИЗ, CKЛAДOBИ И ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CTOKOB KOHTPOЛ, ПPOИЗBOДCTBO, ПPOДAЖБA, TEXHИЧECKO OБCЛУЖBAHE HA TEXHOЛOГИЧHO OБOPУДBAHE, TЪPГOBИЯ C ПETPOЛ И ПETPOЛHИ ПPOДУKTИ, ГOPИBA, MACЛA, ГAЗ И EKCПEДИTOPCKA ДEЙHOCT, ПOKУПKA, ПPOEKTИPAHE, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, CTPOИTEЛHO-PEMOHTHИ УCЛУГИ, PAЗKPИBAHE HA OБЩECTBEHO XPAHEHE И KAФE-AПEPATИBИ.
2008-01-18 16:56:49ФЕРИДУН ДЖЕМИЛ ГЮРКАН
FERIDUN DZHEMIL GYURKAN
Manager
2008-01-18 16:56:49ГЮРКАН ЕРТАН
GYURKAN ERTAN
Manager
2008-01-18 16:56:49ФЕРИДУН ДЖЕМИЛ ГЮРКАН
FERIDUN DZHEMIL GYURKAN
Partner
2008-01-18 16:56:49ГЮРКАН ЕРТАН
GYURKAN ERTAN
Partner

Проверки в други регистри за фирмата САН СИТИ SAN SITI (ЕИК: 102681502)
Check other registries about the company САН СИТИ SAN SITI (ID: 102681502)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More