Събития с лица свързани с компанията ИНВЕСТ ГРУП - 3 (ЕИК: 102814963)
Events with persons connected to the company INVEST GRUP - 3 (ID: 102814963)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 102814963)
Към 2020-01-23 05:39:15 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 05:39:15 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-03-17 14:13:08Пепа Добрева Чернева
Pepa Dobreva CHerneva
Liquidator
2013-07-05 17:56:05ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
Distraints
2013-07-01 13:38:58НЕДЯЛКО ДЕНЧЕВ КАЦАРОВ
NEDYALKO DENCHEV KATSAROV
БЪЛГАРИЯDescription406
2009-12-09 10:07:57ИНВЕСТ ГРУП - 3
INVEST GRUP - 3
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-12-09 10:07:57НЕДЯЛКО ДЕНЧЕВ КАЦАРОВ
NEDYALKO DENCHEV KATSAROV
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-09 10:07:57НЕДЯЛКО ДЕНЧЕВ КАЦАРОВ
NEDYALKO DENCHEV KATSAROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-12-09 10:07:57ТАНЯ НЕДЯЛКОВА КАЦАРОВА-ПЕНДЕВА
TANYA NEDYALKOVA KATSAROVA-PENDEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: НЕДЯЛКО ДЕНЧЕВ КАЦАРОВ
2009-12-09 10:07:57НЕДЯЛКО ДЕНЧЕВ КАЦАРОВ
NEDYALKO DENCHEV KATSAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: ТАНЯ НЕДЯЛКОВА КАЦАРОВА-ПЕНДЕВА
2009-12-09 10:07:57ДЕЯН НЕДЯЛКОВ КАЦАРОВ
DEYAN NEDYALKOV KATSAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: НЕДЯЛКО ДЕНЧЕВ КАЦАРОВ
2009-12-09 10:07:57НЕДЯЛКО ДЕНЧЕВ КАЦАРОВ
NEDYALKO DENCHEV KATSAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: ДЕЯН НЕДЯЛКОВ КАЦАРОВ
2008-12-30 09:22:42ЯНЧО ИВАНОВ ЯНЧЕВ
YANCHO IVANOV YANCHEV
Manager
2008-12-30 09:13:25ИНВЕСТ ГРУП - 3
INVEST GRUP - 3
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-12-30 09:13:25ИНВЕСТ ГРУП - 3 ООД
INVEST GRUP - 3 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ЛАЗУР 21 А
2008-12-30 09:13:25ИНВЕСТ ГРУП - 3 ООД
INVEST GRUP - 3 OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ, BKЛЮЧИTEЛHO COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO ИЛИ CЛEД ПPEPAБOTBAHETO И OБPAБOTBAHETO ИM, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ, CKЛAДOBИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, ЛИЗИHГ, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, TAKCИMETPOBИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ABTOPEMOHTHИ И ПPOГPAMHИ УCЛУГИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ OTДABAHE ПOД HAEM ИЛИ ПPOДAЖБA, MAPKETИHГ, BЪHШHOTЪPГOBCKИ CДEЛKИ.
2008-12-30 09:13:25КРАСИМИР НИКОЛОВ ПЕНДЕВ
KRASIMIR NIKOLOV PENDEV
Manager
2008-12-30 09:13:25ТАНЯ НЕДЯЛКОВА КАЦАРОВА-ПЕНДЕВА
TANYA NEDYALKOVA KATSAROVA-PENDEVA
Partner
2008-12-30 09:13:25НЕДЯЛКО ДЕНЧЕВ КАЦАРОВ
NEDYALKO DENCHEV KATSAROV
Partner
2008-12-30 09:13:25ДЕЯН НЕДЯЛКОВ КАЦАРОВ
DEYAN NEDYALKOV KATSAROV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ИНВЕСТ ГРУП - 3 INVEST GRUP - 3 (ЕИК: 102814963)
Check other registries about the company ИНВЕСТ ГРУП - 3 INVEST GRUP - 3 (ID: 102814963)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More