Събития с лица свързани с компанията СОЗОПОЛ БУС (ЕИК: 102842546)
Events with persons connected to the company SOZOPOL BUS (ID: 102842546)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 102842546)
Към 2020-02-19 11:27:21 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 11:27:21 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 7 обществени поръчки за 472 188,70 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-12 15:11:18МИЛЧО НИКОЛОВ МАЛЧЕВ
MILCHO NIKOLOV MALCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2014-04-21 15:19:43МАРИАНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА
MARIANA IVANOVA VALCHANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-04-21 15:19:43ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ
GEORGI PETROV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-04-21 15:19:43ВЕРКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
VERKA TODOROVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1200 Sell to: ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ
2014-04-21 15:19:43ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ
GEORGI PETROV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1200 Buy from: ВЕРКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
2011-02-15 10:18:57НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА
NIKOLINA MIHAYLOVA PEHLIVANOVA
БЪЛГАРИЯManager
2011-02-15 10:18:57ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
PETAR GEORGIEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2011-02-15 10:18:57ЯНИ ТОДОРОВ СИМЕОНОВ
YANI TODOROV SIMEONOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-02-15 10:18:57ВЕРКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
VERKA TODOROVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-02-15 10:18:57МИЛЧО НИКОЛОВ МАЛЧЕВ
MILCHO NIKOLOV MALCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-02-15 10:18:57МАВРОДИ НИКОЛОВ МАВРОДИЕВ
MAVRODI NIKOLOV MAVRODIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-02-15 10:18:57ИВАН АНДОНОВ БОРАЛИЕВ
IVAN ANDONOV BORALIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-02-15 10:18:57ХРИСТОДОР МАРКОВ ХРИСТОДОРОВ
HRISTODOR MARKOV HRISTODOROV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-02-15 10:18:57СТОЙКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
STOYKO PETROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-02-15 10:18:57МАРИАНА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА
MARIANA IVANOVA VALCHANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-02-15 10:18:57ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
PETAR GEORGIEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-02-15 10:18:57АНТОН СТАНЧЕВ ГЪДУЛАРОВ
ANTON STANCHEV GADULAROV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-02-15 10:18:57СИМЕОН КОСЕВ КОСЕВ
SIMEON KOSEV KOSEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-02-15 10:18:57ТОДОР АТАНАСОВ МИЛЧЕВ
TODOR ATANASOV MILCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-02-15 10:18:57НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА
NIKOLINA MIHAYLOVA PEHLIVANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-02-15 10:18:57ЖУЛИЕН КРЪСТЕВ ЖЕКОВ
ZHULIEN KRASTEV ZHEKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-02-15 10:18:57КОСТАДИН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
KOSTADIN IVANOV KOSTADINOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-02-15 10:18:57ИВАН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
IVAN KOSTADINOV KOSTADINOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-02-15 10:18:57АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
ATANAS TODOROV GENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Sell to: СИМЕОН КОСЕВ КОСЕВ
2011-02-15 10:18:57СИМЕОН КОСЕВ КОСЕВ
SIMEON KOSEV KOSEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Buy from: АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
2011-02-15 10:18:57АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
ATANAS TODOROV GENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Sell to: ЯНИ ТОДОРОВ СИМЕОНОВ
2011-02-15 10:18:57ЯНИ ТОДОРОВ СИМЕОНОВ
YANI TODOROV SIMEONOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Buy from: АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
2011-02-15 10:18:57АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
ATANAS TODOROV GENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Sell to: ВЕРКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
2011-02-15 10:18:57ВЕРКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
VERKA TODOROVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Buy from: АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
2011-02-15 10:18:57АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
ATANAS TODOROV GENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Sell to: МИЛЧО НИКОЛОВ МАЛЧЕВ
2011-02-15 10:18:57МИЛЧО НИКОЛОВ МАЛЧЕВ
MILCHO NIKOLOV MALCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Buy from: АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
2011-02-15 10:18:57АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
ATANAS TODOROV GENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Sell to: ИВАН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
2011-02-15 10:18:57ИВАН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
IVAN KOSTADINOV KOSTADINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Buy from: АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
2011-02-15 10:18:57АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
ATANAS TODOROV GENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Sell to: ИВАН АНДОНОВ БОРАЛИЕВ
2011-02-15 10:18:57ИВАН АНДОНОВ БОРАЛИЕВ
IVAN ANDONOV BORALIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Buy from: АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
2011-02-15 10:18:57АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
ATANAS TODOROV GENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Sell to: АНТОН СТАНЧЕВ ГЪДУЛАРОВ
2011-02-15 10:18:57АНТОН СТАНЧЕВ ГЪДУЛАРОВ
ANTON STANCHEV GADULAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Buy from: АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
2011-02-15 10:18:57АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
ATANAS TODOROV GENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Sell to: МАВРОДИ НИКОЛОВ МАВРОДИЕВ
2011-02-15 10:18:57МАВРОДИ НИКОЛОВ МАВРОДИЕВ
MAVRODI NIKOLOV MAVRODIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Buy from: АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
2011-02-15 10:18:57АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
ATANAS TODOROV GENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Sell to: ТОДОР АТАНАСОВ МИЛЧЕВ
2011-02-15 10:18:57ТОДОР АТАНАСОВ МИЛЧЕВ
TODOR ATANASOV MILCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Buy from: АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
2011-02-15 10:18:57АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
ATANAS TODOROV GENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Sell to: КОСТАДИН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
2011-02-15 10:18:57КОСТАДИН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
KOSTADIN IVANOV KOSTADINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Buy from: АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
2011-02-15 10:18:57АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
ATANAS TODOROV GENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Sell to: ЖУЛИЕН КРЪСТЕВ ЖЕКОВ
2011-02-15 10:18:57ЖУЛИЕН КРЪСТЕВ ЖЕКОВ
ZHULIEN KRASTEV ZHEKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Buy from: АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
2011-02-15 10:18:57АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
ATANAS TODOROV GENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Sell to: НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА
2011-02-15 10:18:57НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА
NIKOLINA MIHAYLOVA PEHLIVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Buy from: АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
2011-02-15 10:18:57АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
ATANAS TODOROV GENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Sell to: ХРИСТОДОР МАРКОВ ХРИСТОДОРОВ
2011-02-15 10:18:57ХРИСТОДОР МАРКОВ ХРИСТОДОРОВ
HRISTODOR MARKOV HRISTODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Buy from: АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
2011-02-15 10:18:57АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
ATANAS TODOROV GENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Sell to: ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
2011-02-15 10:18:57ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
PETAR GEORGIEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Buy from: АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
2011-02-15 10:18:57АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
ATANAS TODOROV GENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Sell to: СТОЙКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
2011-02-15 10:18:57СТОЙКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
STOYKO PETROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
75 Buy from: АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
2011-02-15 10:18:57ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
DIMITAR GEORGIEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Sell to: НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА
2011-02-15 10:18:57НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА
NIKOLINA MIHAYLOVA PEHLIVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Buy from: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
2011-02-15 10:18:57ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ЧОРЕЛОВ
PANAYOT DIMITROV CHORELOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Sell to: МИЛЧО НИКОЛОВ МАЛЧЕВ
2011-02-15 10:18:57МИЛЧО НИКОЛОВ МАЛЧЕВ
MILCHO NIKOLOV MALCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Buy from: ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ЧОРЕЛОВ
2011-02-15 10:18:57ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ЧОРЕЛОВ
PANAYOT DIMITROV CHORELOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Sell to: АНТОН СТАНЧЕВ ГЪДУЛАРОВ
2011-02-15 10:18:57АНТОН СТАНЧЕВ ГЪДУЛАРОВ
ANTON STANCHEV GADULAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Buy from: ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ЧОРЕЛОВ
2011-02-15 10:18:57ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ЧОРЕЛОВ
PANAYOT DIMITROV CHORELOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Sell to: ВЕРКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
2011-02-15 10:18:57ВЕРКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
VERKA TODOROVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Buy from: ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ЧОРЕЛОВ
2011-02-15 10:18:57ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ЧОРЕЛОВ
PANAYOT DIMITROV CHORELOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Sell to: ХРИСТОДОР МАРКОВ ХРИСТОДОРОВ
2011-02-15 10:18:57ХРИСТОДОР МАРКОВ ХРИСТОДОРОВ
HRISTODOR MARKOV HRISTODOROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Buy from: ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ЧОРЕЛОВ
2011-02-15 10:18:57ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ЧОРЕЛОВ
PANAYOT DIMITROV CHORELOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Sell to: СИМЕОН КОСЕВ КОСЕВ
2011-02-15 10:18:57СИМЕОН КОСЕВ КОСЕВ
SIMEON KOSEV KOSEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Buy from: ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ЧОРЕЛОВ
2011-02-15 10:18:57ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ЧОРЕЛОВ
PANAYOT DIMITROV CHORELOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Sell to: ИВАН АНДОНОВ БОРАЛИЕВ
2011-02-15 10:18:57ИВАН АНДОНОВ БОРАЛИЕВ
IVAN ANDONOV BORALIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Buy from: ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ЧОРЕЛОВ
2011-02-15 10:18:57ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ЧОРЕЛОВ
PANAYOT DIMITROV CHORELOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Sell to: АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
2011-02-15 10:18:57АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
ATANAS TODOROV GENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Buy from: ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ЧОРЕЛОВ
2011-02-15 10:18:57ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ЧОРЕЛОВ
PANAYOT DIMITROV CHORELOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Sell to: МАВРОДИ НИКОЛОВ МАВРОДИЕВ
2011-02-15 10:18:57МАВРОДИ НИКОЛОВ МАВРОДИЕВ
MAVRODI NIKOLOV MAVRODIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Buy from: ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ЧОРЕЛОВ
2011-02-15 10:18:57ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
DIMITAR GEORGIEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Sell to: ЖУЛИЕН КРЪСТЕВ ЖЕКОВ
2011-02-15 10:18:57ЖУЛИЕН КРЪСТЕВ ЖЕКОВ
ZHULIEN KRASTEV ZHEKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Buy from: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
2011-02-15 10:18:57ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
DIMITAR GEORGIEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Sell to: ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
2011-02-15 10:18:57ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
PETAR GEORGIEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Buy from: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
2011-02-15 10:18:57ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
DIMITAR GEORGIEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Sell to: СТОЙКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
2011-02-15 10:18:57СТОЙКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
STOYKO PETROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Buy from: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
2011-02-15 10:18:57ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
DIMITAR GEORGIEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Sell to: КОСТАДИН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
2011-02-15 10:18:57КОСТАДИН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
KOSTADIN IVANOV KOSTADINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Buy from: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
2011-02-15 10:18:57ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
DIMITAR GEORGIEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Sell to: ИВАН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
2011-02-15 10:18:57ИВАН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
IVAN KOSTADINOV KOSTADINOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Buy from: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
2011-02-15 10:18:57ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
DIMITAR GEORGIEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Sell to: ЯНИ ТОДОРОВ СИМЕОНОВ
2011-02-15 10:18:57ЯНИ ТОДОРОВ СИМЕОНОВ
YANI TODOROV SIMEONOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Buy from: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
2011-02-15 10:18:57ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
DIMITAR GEORGIEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Sell to: ТОДОР АТАНАСОВ МИЛЧЕВ
2011-02-15 10:18:57ТОДОР АТАНАСОВ МИЛЧЕВ
TODOR ATANASOV MILCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
125 Buy from: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
2008-10-16 12:38:17ЖУЛИЕН КРЪСТЕВ ЖЕКОВ
ZHULIEN KRASTEV ZHEKOV
Partner
2008-10-16 12:38:17ИВАН АНДОНОВ БОРАЛИЕВ
IVAN ANDONOV BORALIEV
Partner
2008-10-16 12:38:17ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
DIMITAR GEORGIEV IVANOV
Partner
2008-10-16 12:38:17МИЛЧО НИКОЛОВ МАЛЧЕВ
MILCHO NIKOLOV MALCHEV
Partner
2008-10-16 12:38:17СТОЙКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
STOYKO PETROV DIMITROV
Partner
2008-10-16 12:38:17ВЕРКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
VERKA TODOROVA IVANOVA
Partner
2008-10-16 12:38:17МАВРОДИ НИКОЛОВ МАВРОДИЕВ
MAVRODI NIKOLOV MAVRODIEV
Partner
2008-10-16 12:38:17КОСТАДИН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
KOSTADIN IVANOV KOSTADINOV
Partner
2008-10-16 12:38:17ВЪЛЧАН ДИМИТРОВ ВЪЛЧАНОВ
VALCHAN DIMITROV VALCHANOV
Partner
2008-10-16 12:38:17АНТОН СТАНЧЕВ ГЪДУЛАРОВ
ANTON STANCHEV GADULAROV
Partner
2008-10-16 12:38:17ЯНИ ТОДОРОВ СИМЕОНОВ
YANI TODOROV SIMEONOV
Partner
2008-10-16 12:38:17ИВАН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
IVAN KOSTADINOV KOSTADINOV
Partner
2008-10-16 12:38:17ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ЧОРЕЛОВ
PANAYOT DIMITROV CHORELOV
Partner
2008-10-16 12:38:17СИМЕОН КОСЕВ КОСЕВ
SIMEON KOSEV KOSEV
Partner
2008-10-16 12:38:17ХРИСТОДОР МАРКОВ ХРИСТОДОРОВ
HRISTODOR MARKOV HRISTODOROV
Partner
2008-10-16 12:38:17АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ
ATANAS TODOROV GENOV
Partner
2008-10-16 12:38:17ТОДОР АТАНАСОВ МИЛЧЕВ
TODOR ATANASOV MILCHEV
Partner
2008-10-16 12:38:17НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА
NIKOLINA MIHAYLOVA PEHLIVANOVA
Partner
2008-10-16 12:38:17ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
PETAR GEORGIEV DIMITROV
Partner
2008-10-16 12:38:17СТОЙКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ, ,АНТОН СТАНЧЕВ ГЪДУЛАРОВ, , ИВАН АНДОНОВ БОРАЛИЕВ, , ВЪЛЧАН ДИМИТРОВ ВЪЛЧАНОВ, , ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, , ИВАН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ, , ВЕРКА ТОДОРОВА ИВАНОВА, , ЯНИ ТОДОРОВ СИМЕОНОВ, , МАВРОДИ НИКОЛОВ МАВРОДИЕВ, , ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ
STOYKO PETROV DIMITROV, ,ANTON STANCHEV GADULAROV, , IVAN ANDONOV BORALIEV, , VALCHAN DIMITROV VALCHANOV, , DIMITAR GEORGIEV IVANOV, , IVAN KOSTADINOV KOSTADINOV, , VERKA TODOROVA IVANOVA, , YANI TODOROV SIMEONOV, , MAVRODI NIKOLOV MAVRODIEV, , PETAR GEORGIEV
ShareTransfer
5000 Sell to: ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ЧОРЕЛОВ, , 1000 лв. АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ, , 1000 лв. МИЛЧО НИКОЛОВ МАЛЧЕВ, , 1000 лв. ХРИСТОДОР МАРКОВ ХРИСТОДОРОВ, , 1000 лв. СИМЕОН КОСЕВ КОСЕВ, 1000 лв.
2008-10-16 12:38:17ПАНАЙОТ ДИМИТРОВ ЧОРЕЛОВ, , 1000 лв. АТАНАС ТОДОРОВ ГЕНОВ, , 1000 лв. МИЛЧО НИКОЛОВ МАЛЧЕВ, , 1000 лв. ХРИСТОДОР МАРКОВ ХРИСТОДОРОВ, , 1000 лв. СИМЕОН КОСЕВ КОСЕВ, 1000 лв.
PANAYOT DIMITROV CHORELOV, , 1000 lv. ATANAS TODOROV GENOV, , 1000 lv. MILCHO NIKOLOV MALCHEV, , 1000 lv. HRISTODOR MARKOV HRISTODOROV, , 1000 lv. SIMEON KOSEV KOSEV, 1000 lv.
ShareTransfer
5000 Buy from: СТОЙКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ, ,АНТОН СТАНЧЕВ ГЪДУЛАРОВ, , ИВАН АНДОНОВ БОРАЛИЕВ, , ВЪЛЧАН ДИМИТРОВ ВЪЛЧАНОВ, , ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, , ИВАН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ, , ВЕРКА ТОДОРОВА ИВАНОВА, , ЯНИ ТОДОРОВ СИМЕОНОВ, , МАВРОДИ НИКОЛОВ МАВРОДИЕВ, , ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ, , ЖУЛИЕН КРЪСТЕВ ЖЕКОВ, , КОСТАДИН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ, , ТОДОР АТАНАСОВ МИЛЧЕВ, , НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА
2008-04-01 14:41:32МАВРОДИ НИКОЛОВ МАВРОДИЕВ
MAVRODI NIKOLOV MAVRODIEV
Partner
2008-04-01 14:41:32ВЕРКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
VERKA TODOROVA IVANOVA
Partner
2008-04-01 14:41:32ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
DIMITAR GEORGIEV IVANOV
Partner
2008-04-01 14:41:32ЖУЛИЕН КРЪСТЕВ ЖЕКОВ
ZHULIEN KRASTEV ZHEKOV
Partner
2008-04-01 14:41:32СЛАВИ ПЕТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
SLAVI PETROV ZHELYAZKOV
Partner
2008-04-01 14:41:32ИВАН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
IVAN KOSTADINOV KOSTADINOV
Partner
2008-04-01 14:41:32ЯНИ ТОДОРОВ СИМЕОНОВ
YANI TODOROV SIMEONOV
Partner
2008-04-01 14:41:32ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
PETAR GEORGIEV DIMITROV
Partner
2008-04-01 14:41:32ВЪЛЧАН ДИМИТРОВ ВЪЛЧАНОВ
VALCHAN DIMITROV VALCHANOV
Partner
2008-04-01 14:41:32СТОЙКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
STOYKO PETROV DIMITROV
Partner
2008-04-01 14:41:32АНТОН СТАНЧЕВ ГЪДУЛАРОВ
ANTON STANCHEV GADULAROV
Partner
2008-04-01 14:41:32ИВАН АНДОНОВ БОРАЛИЕВ
IVAN ANDONOV BORALIEV
Partner
2008-04-01 14:41:32КОСТАДИН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
KOSTADIN IVANOV KOSTADINOV
Partner
2008-04-01 14:41:32НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА
NIKOLINA MIHAYLOVA PEHLIVANOVA
Partner
2008-04-01 14:22:33СОЗОПОЛ БУС
SOZOPOL BUS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-04-01 14:22:33СОЗОПОЛ БУС ООД
SOZOPOL BUS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Созопол 8130 ул.РИЛА 7
2008-04-01 14:22:33СОЗОПОЛ БУС ООД
SOZOPOL BUS OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCBTO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛИ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, BHOC И ИЗHOC, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CTOKOB KOHTPOЛ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHА COБCTBEHOCT, MAГAЗИHEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO, KAФETEPИЯ, OXPAHA HA OБEKTИ, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ И ДPУГИ УCЛУГИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA ИЛИ ПO-HAТATЪШHA EKCПЛOATAЦИЯ, ЛИЗИHГ, CEЛCKOCTOПAHCKИ CДEЛKИ, CTPOИTEЛHИ УCЛУГИ, ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA.
2008-04-01 14:22:33ИВАН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
IVAN KOSTADINOV KOSTADINOV
Manager
2008-04-01 14:22:33ТОДОР АТАНАСОВ МИЛЧЕВ
TODOR ATANASOV MILCHEV
Partner
2008-04-01 14:22:33НИКОЛИНА МИХАЙЛОВА ПЕХЛИВАНОВА
NIKOLINA MIHAYLOVA PEHLIVANOVA
Partner
2008-04-01 14:22:33КОСТАДИН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
KOSTADIN IVANOV KOSTADINOV
Partner
2008-04-01 14:22:33ЖУЛИЕН КРЪСТЕВ ЖЕКОВ
ZHULIEN KRASTEV ZHEKOV
Partner
2008-04-01 14:22:33ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
DIMITAR GEORGIEV IVANOV
Partner
2008-04-01 14:22:33ВЕРКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
VERKA TODOROVA IVANOVA
Partner
2008-04-01 14:22:33МАВРОДИ НИКОЛОВ МАВРОДИЕВ
MAVRODI NIKOLOV MAVRODIEV
Partner
2008-04-01 14:22:33ИВАН АНДОНОВ БОРАЛИЕВ
IVAN ANDONOV BORALIEV
Partner
2008-04-01 14:22:33АНТОН СТАНЧЕВ ГЪДУЛАРОВ
ANTON STANCHEV GADULAROV
Partner
2008-04-01 14:22:33СТОЙКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
STOYKO PETROV DIMITROV
Partner
2008-04-01 14:22:33ВЪЛЧАН ДИМИТРОВ ВЪЛЧАНОВ
VALCHAN DIMITROV VALCHANOV
Partner
2008-04-01 14:22:33ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
PETAR GEORGIEV DIMITROV
Partner
2008-04-01 14:22:33ЯНИ ТОДОРОВ СИМЕОНОВ
YANI TODOROV SIMEONOV
Partner
2008-04-01 14:22:33ИВАН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
IVAN KOSTADINOV KOSTADINOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата СОЗОПОЛ БУС SOZOPOL BUS (ЕИК: 102842546)
Check other registries about the company СОЗОПОЛ БУС SOZOPOL BUS (ID: 102842546)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More