Събития с лица свързани с компанията ПАРТНЪРС - ГРУП (ЕИК: 102844604)
Events with persons connected to the company PARTNARS - GRUP (ID: 102844604)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 102844604)
Към 2020-01-21 02:20:06 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-21 02:20:06 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-09-14 10:16:47ПАРТНЪРС - ГРУП
PARTNARS - GRUP
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-09-14 10:16:47ПАРТНЪРС - ГРУП ООД
PARTNARS - GRUP OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 площад ГАРОВ 11-15
2010-09-14 10:16:47ПАРТНЪРС - ГРУП ООД
PARTNARS - GRUP OOD
SubjectOfActivity
CДEЛKИ ПO ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ С ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM, CПEДИЦИOHHИ, KOMИCИOHHИ, ПO OБMЯHA HA BAЛУTA, CKЛAДOBИ И ЛИЗИHГOBИ CДEЛKИ, CДEЛKИ ПO TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, XOTEЛИEPCKИ, PECTOPAHTЬOPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, TУPOПEPATOPCKИ И PEKЛAMHИ CДEЛKИ, CДEЛKИ ПO BHOC, ИЗHOC И PEEKCПOPT И БAPTEPHИ CДEЛKИ, AГEHTИPAHE И ЧAPTИPAHE HA KOPAБИ И CAMOЛETИ, CTPOИTEЛCTBO И ПPOEKTИPAHE, ПPEBOЗ HA TOBAPИ И ПЪTHИЦИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ДЪPBOДOБИB И ДЪPBOПPEPAБOTKA, CДEЛKИ B ЗEMEДEЛИETO - ЖИBOTHOBЪДCTBOTO И PACTEHИEBЪДCTBOTO, KAKTO И ИЗBЪPШBAHE HA ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT И ПPИ ИHФOPMИPAHE И HAEMAHE HA PAБOTA B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA.
2010-09-14 10:16:47ТОНЮ ГЕОРГИЕВ ПАТРИКОВ
TONYU GEORGIEV PATRIKOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-09-14 10:16:47ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ КОДЖЕЙКОВ
DIMITAR TSVYATKOV KODZHEYKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-09-14 10:16:47ТОНЮ ГЕОРГИЕВ ПАТРИКОВ
TONYU GEORGIEV PATRIKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-09-14 10:16:47ЯНЧО ГЕОРГИЕВ ПАТРИКОВ
YANCHO GEORGIEV PATRIKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-09-14 10:16:47ЦВЕТАН ЯНЧЕВ СЪЗАНОВ
TSVETAN YANCHEV SAZANOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ПАРТНЪРС - ГРУП PARTNARS - GRUP (ЕИК: 102844604)
Check other registries about the company ПАРТНЪРС - ГРУП PARTNARS - GRUP (ID: 102844604)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More