Събития с лица свързани с компанията СЪНИ БИЛДИНГС (ЕИК: 102862805)
Events with persons connected to the company SANI BILDINGS (ID: 102862805)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 102862805)
Към 2020-02-18 18:13:06 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:13:06 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-10-06 14:56:08СЪНИ БИЛДИНГС ООД
SANI BILDINGS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Радевци 5362 комплекс Българка - -
2015-05-28 15:55:17СЪНИ БИЛДИНГС ООД
SANI BILDINGS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Лазур 47 1
2015-05-28 15:55:17ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ
IVAN MARINOV IVANOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-05-28 15:55:17ПЕТЪР ДИМИТРОВ КАЦАРОВ
PETAR DIMITROV KATSAROV
БЪЛГАРИЯManager
2015-05-28 15:55:17ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ
IVAN MARINOV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-05-28 15:55:17ПЕТЪР ДИМИТРОВ КАЦАРОВ
PETAR DIMITROV KATSAROV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-05-28 15:55:17МИЛЕН ИВАНОВ РУСЕВ
MILEN IVANOV RUSEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ПЕТЪР ДИМИТРОВ КАЦАРОВ
2015-05-28 15:55:17ПЕТЪР ДИМИТРОВ КАЦАРОВ
PETAR DIMITROV KATSAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: МИЛЕН ИВАНОВ РУСЕВ
2015-05-28 15:55:17ТОДОР АТАНАСОВ ЗЛАТАРОВ
TODOR ATANASOV ZLATAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Sell to: ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ
2015-05-28 15:55:17ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ
IVAN MARINOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Buy from: ТОДОР АТАНАСОВ ЗЛАТАРОВ
2008-01-30 12:01:39СЪНИ БИЛДИНГС
SANI BILDINGS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-01-30 12:01:39СЪНИ БИЛДИНГС ООД
SANI BILDINGS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ж.к.ЛАЗУР бл. 47 вх.А ет.3
2008-01-30 12:01:39СЪНИ БИЛДИНГС ООД
SANI BILDINGS OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CTOKOB KOHTPOЛ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ЛИЗИHГ.
2008-01-30 12:01:39ТОДОР АТАНАСОВ ЗЛАТАРОВ
TODOR ATANASOV ZLATAROV
Manager
2008-01-30 12:01:39МИЛЕН ИВАНОВ РУСЕВ
MILEN IVANOV RUSEV
Manager
2008-01-30 12:01:39ТОДОР АТАНАСОВ ЗЛАТАРОВ
TODOR ATANASOV ZLATAROV
Partner
2008-01-30 12:01:39МИЛЕН ИВАНОВ РУСЕВ
MILEN IVANOV RUSEV
Partner
2008-01-30 12:01:39ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ
IVAN MARINOV IVANOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата СЪНИ БИЛДИНГС SANI BILDINGS (ЕИК: 102862805)
Check other registries about the company СЪНИ БИЛДИНГС SANI BILDINGS (ID: 102862805)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More