Събития с лица свързани с компанията ТИТ - БИОДИЗЕЛ (ЕИК: 102864101)
Events with persons connected to the company TIT - BIODIZEL (ID: 102864101)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 102864101)
Към 2020-08-09 20:19:00 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-08-09 20:19:00 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-02-21 13:32:26ИВАН ТЕНЕВ ТЕНЕВ
IVAN TENEV TENEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-02-21 13:32:26ИВАН ТЕНЕВ ТЕНЕВ
IVAN TENEV TENEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-02-21 13:32:26ТЕНЬО ИВАНОВ ТЕНЕВ
TENXO IVANOV TENEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3500 Sell to: ИВАН ТЕНЕВ ТЕНЕВ
2011-02-21 13:32:26ИВАН ТЕНЕВ ТЕНЕВ
IVAN TENEV TENEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3500 Buy from: ТЕНЬО ИВАНОВ ТЕНЕВ
2008-10-10 14:28:01ТИТ - БИОДИЗЕЛ
TIT - BIODIZEL
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-10-10 14:28:01ТИТ - БИОДИЗЕЛ ЕООД
TIT - BIODIZEL EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Камено 8120 АЙТОСКА РЕКА 16
2008-10-10 14:28:01ТИТ - БИОДИЗЕЛ ЕООД
TIT - BIODIZEL EOOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, CДEЛKИ ПO ПPOИЗBOДCTBO, И ПPOДAЖБA HA БИOДИЗEЛ, CДEЛKИ ПO OCЬЩECTBЯBAHE HA TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, CДEЛKИ ПO ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, CДEЛKИ ПO ПPEДOCTABЯHE HA CTPOИTEЛHO- MOHTAЖHИ УCЛУГИ.
2008-10-10 14:28:01ТЕНЬО ИВАНОВ ТЕНЕВ
TENXO IVANOV TENEV
Manager
2008-10-10 14:28:01ТЕНЬО ИВАНОВ ТЕНЕВ
TENXO IVANOV TENEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ТИТ - БИОДИЗЕЛ TIT - BIODIZEL (ЕИК: 102864101)
Check other registries about the company ТИТ - БИОДИЗЕЛ TIT - BIODIZEL (ID: 102864101)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More