Събития с лица свързани с компанията СЪНИ ВИЛИДЖ (ЕИК: 102890982)
Events with persons connected to the company SANI VILIDZH (ID: 102890982)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 102890982)
Към 2020-02-18 16:05:57 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:05:57 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-17 09:32:48ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
OBEDINENA BALGARSKA BANKA AD
Distraint
2017-11-17 09:32:48СЪНИ ВИЛИДЖ ООД
SANI VILIDZH OOD
Distraints
2017-11-17 09:32:48ФЕРИДУН ДЖЕМИЛ ГЮРКАН
FERIDUN DZHEMIL GYURKAN
БЪЛГАРИЯDescription406
2015-02-26 12:40:43Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
Distraints
2015-02-26 12:28:27Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
Distraints
2015-02-20 15:10:10ФЕРИДУН ДЖЕМИЛ ГЮРКАН
FERIDUN DZHEMIL GYURKAN
БЪЛГАРИЯDescription406
2015-02-20 14:51:37ГЮРКАН ЕРТАН
GYURKAN ERTAN
БЪЛГАРИЯDescription406
2014-11-21 10:31:10СЪНИ ВИЛИДЖ ООД
SANI VILIDZH OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 СЛАВЕЙКОВ 160 4
2008-01-31 09:26:10СЪНИ ВИЛИДЖ ООД
SANI VILIDZH OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.Вардар 26
2008-01-21 16:11:49СЪНИ ВИЛИДЖ
SANI VILIDZH
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-01-21 16:11:49СЪНИ ВИЛИДЖ ООД
SANI VILIDZH OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ФЕРДИНАНДОВА 56
2008-01-21 16:11:49СЪНИ ВИЛИДЖ ООД
SANI VILIDZH OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, BHOC И ИЗHOC, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CTOKOB KOHTPOЛ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, MAГAЗИHEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ЛИЗИHГ.
2008-01-21 16:11:49ЕРТАН ГЮРКАН
ERTAN GYURKAN
Manager
2008-01-21 16:11:49ЕРТАН ГЮРКАН
ERTAN GYURKAN
Partner
2008-01-21 16:11:49ФЕРИДУН ДЖЕМИЛ ГЮРКАН
FERIDUN DZHEMIL GYURKAN
Partner

Проверки в други регистри за фирмата СЪНИ ВИЛИДЖ SANI VILIDZH (ЕИК: 102890982)
Check other registries about the company СЪНИ ВИЛИДЖ SANI VILIDZH (ID: 102890982)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More