Събития с лица свързани с компанията ЖЕСТ - 82 (ЕИК: 102909016)
Events with persons connected to the company ZHEST - 82 (ID: 102909016)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 102909016)
Към 2020-01-29 17:56:50 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 17:56:50 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-01-27 14:04:06ЖЕСТ - 82 ЕООД
ZHEST - 82 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. АДАМ МИЦКЕВИЧ 1 Б
2008-07-29 17:16:17ЖЕСТ - 82 ЕООД
ZHEST - 82 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул. ЛЕРМОНТОВ 41
2008-03-20 11:25:17ЖЕСТ - 82
ZHEST - 82
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-03-20 11:25:17ЖЕСТ - 82 ЕООД
ZHEST - 82 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 ул.ЕКЗАРХ ЙОСИФ 6
2008-03-20 11:25:17ЖЕСТ - 82 ЕООД
ZHEST - 82 EOOD
SubjectOfActivity
CДEЛKИ ПO ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOИЗBOДДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM, CДEЛKИ C OTПAДЬЦИ OT ЧEPHИ И ЦBETHИ METAЛИ, CПEДИЦИOHHИ, KOMИCИOHHИ, CKЛAДOBИ И ЛИЗИHГOBИ CДEЛKИ, CДEЛKИ ПO TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PECTOPAHTЬOPCKИ И PEKЛAMHИ CДEЛKИ, CДEЛKИ ПO BHOC, ИЗHOC И PEEKCПOPT И БAPTEPHИ CДEЛKИ, CДEЛKИ ПO ПPEBOЗ HA ПЬTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, CДEЛKИ ПO ДЬPBOДOБИB И ДЬPBOПPEPAБOTKA И CДEЛKИ ПO ИЗBЬPШBAHE HA TAKCИMETPOB ПPEBOЗ HA ПЬTHИЦИ, CДEЛKИ ПO ABTOPEMOHT, ABTOTEHEKEДЖИЙCTBO, ABTOБOЯДЖИЙCTBO, PEГУЛИPAHE И БAЛAHCИPAHE HA ГУMИ, ABTOMИBKИ, ПЬTHA ПOMOЩ И CДEЛKИ И KOHCУЛTИPAHETO ИM C ДBИЖИMO И HEДBИЖИMO ИMУЩECTBO.
2008-03-20 11:25:17ЕМИЛИЯ ПАНКОВА СТАНКОВА
EMILIYA PANKOVA STANKOVA
Manager
2008-03-20 11:25:17ЕМИЛИЯ ПАНКОВА СТАНКОВА
EMILIYA PANKOVA STANKOVA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЖЕСТ - 82 ZHEST - 82 (ЕИК: 102909016)
Check other registries about the company ЖЕСТ - 82 ZHEST - 82 (ID: 102909016)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More