Събития с лица свързани с компанията СТРОЙ ИМПО (ЕИК: 102926243)
Events with persons connected to the company STROY IMPO (ID: 102926243)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 102926243)
Към 2020-01-24 23:33:24 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 23:33:24 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-02-16 14:07:50СТРОЙ ИМПО
STROY IMPO
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2016-02-16 14:07:50ИЛИЯ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ILIYA DIMITROV ILIEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-02-16 14:07:50РОСЕН РАЙКОВ АСЕНОВ
ROSEN RAYKOV ASENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Sell to: ИЛИЯ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
2016-02-16 14:07:50ИЛИЯ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ILIYA DIMITROV ILIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Buy from: РОСЕН РАЙКОВ АСЕНОВ
2016-02-16 14:07:50СТАНИСЛАВ САШЕВ АНГЕЛОВ
STANISLAV SASHEV ANGELOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Sell to: ИЛИЯ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
2016-02-16 14:07:50ИЛИЯ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ILIYA DIMITROV ILIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Buy from: СТАНИСЛАВ САШЕВ АНГЕЛОВ
2010-01-29 18:33:46СТРОЙ ИМПО
STROY IMPO
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-01-29 18:33:46СТРОЙ ИМПО ООД
STROY IMPO OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Средец 8300 Л. Димитрова 1А
2010-01-29 18:33:46СТРОЙ ИМПО ООД
STROY IMPO OOD
SubjectOfActivity
Производство на продукция с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
2010-01-29 18:33:46ИЛИЯ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ILIYA DIMITROV ILIEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-01-29 18:33:46ИЛИЯ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ
ILIYA DIMITROV ILIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-01-29 18:33:46РОСЕН РАЙКОВ АСЕНОВ
ROSEN RAYKOV ASENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-01-29 18:33:46СТАНИСЛАВ САШЕВ АНГЕЛОВ
STANISLAV SASHEV ANGELOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата СТРОЙ ИМПО STROY IMPO (ЕИК: 102926243)
Check other registries about the company СТРОЙ ИМПО STROY IMPO (ID: 102926243)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More