Събития с лица свързани с компанията ТРАНЗИТНА СКОТОВЪДНА ФЕРМА (ЕИК: 103002598)
Events with persons connected to the company TRANZITNA SKOTOVADNA FERMA (ID: 103002598)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103002598)
Към 2020-06-04 21:01:15 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 21:01:15 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-07-02 17:37:32Иван Христов Христов
Ivan Hristov Hristov
БЪЛГАРИЯPartner
2014-07-02 17:37:32Христо Иванов Христов
Hristo Ivanov Hristov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
9580 Sell to: Иван Христов Христов
2014-07-02 17:37:32Иван Христов Христов
Ivan Hristov Hristov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
9580 Buy from: Христо Иванов Христов
2013-04-08 14:57:05ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
HRISTO IVANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-04-08 14:57:05Джемал Османов Зекериев
Dzhemal Osmanov Zekeriev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
670 Sell to: Христо Иванов Христов
2013-04-08 14:57:05Христо Иванов Христов
Hristo Ivanov Hristov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
670 Buy from: Джемал Османов Зекериев
2013-04-08 14:57:05Ивилин Атанасов Иванов
Ivilin Atanasov Ivanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1850 Sell to: Христо Иванов Христов
2013-04-08 14:57:05Христо Иванов Христов
Hristo Ivanov Hristov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1850 Buy from: Ивилин Атанасов Иванов
2013-04-08 14:57:05Венцеслав Александров Попов
Ventseslav Aleksandrov Popov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1490 Sell to: Христо Иванов Христов
2013-04-08 14:57:05Христо Иванов Христов
Hristo Ivanov Hristov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1490 Buy from: Венцеслав Александров Попов
2013-04-08 14:57:05Осман Зекерьов Исов
Osman Zekerxov Isov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
680 Sell to: Христо Иванов Христов
2013-04-08 14:57:05Христо Иванов Христов
Hristo Ivanov Hristov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
680 Buy from: Осман Зекерьов Исов
2013-03-21 13:05:49Ивилин Атанасов Иванов
Ivilin Atanasov Ivanov
БЪЛГАРИЯPartner
2013-03-21 13:05:49Христо Иванов Христов
Hristo Ivanov Hristov
БЪЛГАРИЯPartner
2013-03-21 13:05:49Осман Зекерьов Исов
Osman Zekerxov Isov
БЪЛГАРИЯPartner
2013-03-21 13:05:49Венцеслав Александров Попов
Ventseslav Aleksandrov Popov
БЪЛГАРИЯPartner
2013-03-21 13:05:49Иван Христов Христов
Ivan Hristov Hristov
БЪЛГАРИЯPartner
2013-03-21 13:05:49Юдаим Салимов Юсменов
YUdaim Salimov YUsmenov
БЪЛГАРИЯPartner
2013-03-21 13:05:49Джемал Османов Зекериев
Dzhemal Osmanov Zekeriev
БЪЛГАРИЯPartner
2013-03-21 13:05:49Държавата
Darzhavata
БЪЛГАРИЯShareTransfer
680 Sell to: Осман Зекерьов Исов
2013-03-21 13:05:49Осман Зекерьов Исов
Osman Zekerxov Isov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
680 Buy from: Държавата
2013-03-21 13:05:49Държавата
Darzhavata
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1490 Sell to: Венцеслав Александров Попов
2013-03-21 13:05:49Венцеслав Александров Попов
Ventseslav Aleksandrov Popov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1490 Buy from: Държавата
2013-03-21 13:05:49Държвата
Darzhvata
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3940 Sell to: Христо Иванов Христов
2013-03-21 13:05:49Христо Иванов Христов
Hristo Ivanov Hristov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3940 Buy from: Държвата
2013-03-21 13:05:49Държавата
Darzhavata
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4900 Sell to: Иван Христов Христов
2013-03-21 13:05:49Иван Христов Христов
Ivan Hristov Hristov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4900 Buy from: Държавата
2013-03-21 13:05:49Държавата
Darzhavata
БЪЛГАРИЯShareTransfer
670 Sell to: Джемал Османов Зекериев
2013-03-21 13:05:49Джемал Османов Зекериев
Dzhemal Osmanov Zekeriev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
670 Buy from: Държавата
2013-03-21 13:05:49Държавата
Darzhavata
БЪЛГАРИЯShareTransfer
950 Sell to: Юдаим Салимов Юсменов
2013-03-21 13:05:49Юдаим Салимов Юсменов
YUdaim Salimov YUsmenov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
950 Buy from: Държавата
2013-03-21 13:05:49Държавата
Darzhavata
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1850 Sell to: Ивилин Атанасов Иванов
2013-03-21 13:05:49Ивилин Атанасов Иванов
Ivilin Atanasov Ivanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1850 Buy from: Държавата
2011-12-02 13:19:28ТРАНЗИТНА СКОТОВЪДНА ФЕРМА
TRANZITNA SKOTOVADNA FERMA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-12-02 13:19:28ТРАНЗИТНА СКОТОВЪДНА ФЕРМА ООД
TRANZITNA SKOTOVADNA FERMA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Ветрино 9220
2011-12-02 13:19:28ТРАНЗИТНА СКОТОВЪДНА ФЕРМА ООД
TRANZITNA SKOTOVADNA FERMA OOD
SubjectOfActivity
Изкупуване, угояване, търговия и транзитна дейност с животни; добив, преработка и търговия с месо и месни произведения; произовдство и търговия на млечни продукти; произовдство и изкупуване на фуражи и зърнени храни; транспортни услуги. Отдаване под наем на машини, сгради и съоръжения.
2011-12-02 13:19:28ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
HRISTO IVANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-12-02 13:19:28Държавата
Darzhavata
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-02 13:19:28ТРАНЗИТ ООД
TRANZIT OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-02 13:19:28ТРАНЗИТ ООД
TRANZIT OOD
Description406
2011-12-02 13:19:28ТРАНЗИТООД
TRANZITOOD
Description406

Проверки в други регистри за фирмата ТРАНЗИТНА СКОТОВЪДНА ФЕРМА TRANZITNA SKOTOVADNA FERMA (ЕИК: 103002598)
Check other registries about the company ТРАНЗИТНА СКОТОВЪДНА ФЕРМА TRANZITNA SKOTOVADNA FERMA (ID: 103002598)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More