Събития с лица свързани с компанията ВАРНА ЕКОСЕРВИЗ (ЕИК: 103087876)
Events with persons connected to the company VARNA EKOSERVIZ (ID: 103087876)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103087876)
Към 2020-01-29 09:57:46 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 09:57:46 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-12-12 16:15:21Мая Вескова Желева
Maya Veskova ZHeleva
БЪЛГАРИЯLiquidator
2010-01-06 15:05:21ХИДРОСТРОЙ АД
HIDROSTROY AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-01-06 15:05:21МАВЕЛИ АД
MAVELI AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
351800 Sell to: ХИДРОСТРОЙ АД
2010-01-06 15:05:21ХИДРОСТРОЙ АД
HIDROSTROY AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
351800 Buy from: МАВЕЛИ АД
2009-02-23 16:28:38АННА ПЕТРОВА ЦОНЕВА
ANNA PETROVA TSONEVA
Procurators
2008-06-24 15:11:07ВИТАН КИРОВ КИРОВ
VITAN KIROV KIROV
Procurators
2008-04-24 09:04:44ГЕРГИНА ВЪЛКОВА ДОНЧЕВА
GERGINA VALKOVA DONCHEVA
Procurators
2008-03-13 14:06:54ВАРНА ЕКОСЕРВИЗ
VARNA EKOSERVIZ
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-03-13 14:06:54ВАРНА ЕКОСЕРВИЗ ЕООД
VARNA EKOSERVIZ EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. АНДРЕЙ САХАРОВ 1
2008-03-13 14:06:54ВАРНА ЕКОСЕРВИЗ ЕООД
VARNA EKOSERVIZ EOOD
SubjectOfActivity
СЪБИРАНЕ И ПРЕВОЗВАНЕ НА БИТОВИ, ПРОМИШЛЕНИ, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И ЗАНАЯТЧИЙСКИ ОТПАДЪЦИ, КОИТО НЯМАТ ХАРАКТЕР НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ЦЕННИ ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ, КАТО СТЪКЛО, ХАРТИЯ, ЖЕЛЯЗО, ПЛАСТММАСИ И ДРУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.ВАРНА, ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЦИТЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА СЪЩАТА ТЕРИТОРИЯ.ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ ПО СУША НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ|СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ|;ТРАНСПОРТНА-ОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА.
2008-03-13 14:06:54МАЯ ВЕСКОВА ЖЕЛЕВА
MAYA VESKOVA ZHELEVA
Manager
2008-03-13 14:06:54МАВЕЛИ КОНСУЛТ ЕООД
MAVELI KONSULT EOOD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ВАРНА ЕКОСЕРВИЗ VARNA EKOSERVIZ (ЕИК: 103087876)
Check other registries about the company ВАРНА ЕКОСЕРВИЗ VARNA EKOSERVIZ (ID: 103087876)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More