Събития с лица свързани с компанията ББ - БИСЕРКА ИВАНОВА (ЕИК: 103088800)
Events with persons connected to the company BB - BISERKA IVANOVA (ID: 103088800)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103088800)
Към 2020-06-04 21:57:30 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 21:57:30 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-11-25 15:38:05ББ - БИСЕРКА ИВАНОВА
BB - BISERKA IVANOVA
LegalForm
Едноличен търговец
2011-11-25 15:38:05ББ - БИСЕРКА ИВАНОВА ЕТ
BB - BISERKA IVANOVA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2011-11-25 15:38:05ББ - БИСЕРКА ИВАНОВА ЕТ
BB - BISERKA IVANOVA ET
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност.
2011-11-25 15:38:05БИСЕРКА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
BISERKA IVANOVA LAZAROVA
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ББ - БИСЕРКА ИВАНОВА BB - BISERKA IVANOVA (ЕИК: 103088800)
Check other registries about the company ББ - БИСЕРКА ИВАНОВА BB - BISERKA IVANOVA (ID: 103088800)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More