Събития с лица свързани с компанията ПЕРИНЕЯ (ЕИК: 103090331)
Events with persons connected to the company PERINEYA (ID: 103090331)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103090331)
Към 2020-01-23 05:07:46 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 05:07:46 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-16 16:15:01СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ДИРЕКЦИЯ РЕВИЗИИ И СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
STOLICHNA OBSHTINA, DIREKTSIYA REVIZII I SABIRANE NA VZEMANIYA
Distraint
2018-02-16 16:15:01ПЕРИНЕЯ ООД
PERINEYA OOD
Distraints
2018-02-16 16:15:01Минчо Иванов Драгоманов
Mincho Ivanov Dragomanov
БЪЛГАРИЯDescription406
2011-07-28 22:10:26ГРИША НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ
GRISHA NIKOLAEV ANGELOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-07-28 22:10:26СИ АЙ БИ ХОЛДИНГ АД
SI AY BI HOLDING AD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-28 22:10:26КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-28 22:10:26ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
PLAMEN YORDANOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-28 22:10:26КСЕМК България Груп ЕООД
KSEMK Balgariya Grup EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-28 22:10:26МИНЧО ИВАНОВ ДРАГОМАНОВ
MINCHO IVANOV DRAGOMANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-28 22:10:26ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
PLAMEN YORDANOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Sell to: СИ АЙ БИ ХОЛДИНГ АД
2011-07-28 22:10:26СИ АЙ БИ ХОЛДИНГ АД
SI AY BI HOLDING AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Buy from: ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
2011-07-28 22:10:26МИНЧО ИВАНОВ ДРАГОМАНОВ
MINCHO IVANOV DRAGOMANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Sell to: СИ АЙ БИ ХОЛДИНГ АД
2011-07-28 22:10:26СИ АЙ БИ ХОЛДИНГ АД
SI AY BI HOLDING AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Buy from: МИНЧО ИВАНОВ ДРАГОМАНОВ
2011-07-28 22:10:26КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: СИ АЙ БИ ХОЛДИНГ АД
2011-07-28 22:10:26СИ АЙ БИ ХОЛДИНГ АД
SI AY BI HOLDING AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
2011-07-28 22:10:26ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
PLAMEN YORDANOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: КСЕМК България Груп ЕООД
2011-07-28 22:10:26КСЕМК България Груп ЕООД
KSEMK Balgariya Grup EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
2011-07-28 22:10:26МИНЧО ИВАНОВ ДРАГОМАНОВ
MINCHO IVANOV DRAGOMANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: КСЕМК България Груп ЕООД
2011-07-28 22:10:26КСЕМК България Груп ЕООД
KSEMK Balgariya Grup EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: МИНЧО ИВАНОВ ДРАГОМАНОВ
2011-07-28 22:10:26КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
400 Sell to: КСЕМК България Груп ЕООД
2011-07-28 22:10:26КСЕМК България Груп ЕООД
KSEMK Balgariya Grup EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
400 Buy from: КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
2011-07-05 13:06:00КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-05 13:06:00МИНЧО ИВАНОВ ДРАГОМАНОВ
MINCHO IVANOV DRAGOMANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-05 13:06:00ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
PLAMEN YORDANOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-05 13:06:00ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
PLAMEN YORDANOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: МИНЧО ИВАНОВ ДРАГОМАНОВ
2011-07-05 13:06:00МИНЧО ИВАНОВ ДРАГОМАНОВ
MINCHO IVANOV DRAGOMANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
2011-07-05 13:06:00ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА
ELENA NIKOLOVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1300 Sell to: КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
2011-07-05 13:06:00КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1300 Buy from: ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА
2011-07-05 13:06:00ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА
EVA TONEVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1300 Sell to: КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
2011-07-05 13:06:00КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1300 Buy from: ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА
2011-05-30 15:45:41ПЕРИНЕЯ ООД
PERINEYA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Тополи 9140 УЛ.ЙОРДАН НИКОЛОВ 1
2009-05-12 11:04:54КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-12 11:04:54ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА
EVA TONEVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-12 11:04:54КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-12 11:04:54ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА ;ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА ;КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
ELENA NIKOLOVA IKONOMOVA ;EVA TONEVA IKONOMOVA ;KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-12 11:04:54ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА
ELENA NIKOLOVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-12 11:04:54ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА
EVA TONEVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2008-08-29 12:22:54ПЕРИНЕЯ ООД
PERINEYA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Тополи 9024 УЛ. ЙОРДАН НИКОЛОВ 1
2008-03-18 14:27:41ПЕРИНЕЯ
PERINEYA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-18 14:27:41ПЕРИНЕЯ ООД
PERINEYA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Шабла 9680 ул.ПЕТКО БЪЛГАРАНОВ 4
2008-03-18 14:27:41ПЕРИНЕЯ ООД
PERINEYA OOD
SubjectOfActivity
ПРОЕКТАНСКА ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТО-ПЛАНОВЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВЯТЪРНА ЕНЕРГИЯ И ДРУГИ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ В БЪЛГАРИЯ, ПРИДОБИВАНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА ИМ ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОДАЖБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ ПРИ ИЗИСКВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНЕ/.
2008-03-18 14:27:41ТОНИ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
TONI GEORGIEV IKONOMOV
Manager
2008-03-18 14:27:41ТОНИ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
TONI GEORGIEV IKONOMOV
Partner
2008-03-18 14:27:41ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
PLAMEN YORDANOV GEORGIEV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ПЕРИНЕЯ PERINEYA (ЕИК: 103090331)
Check other registries about the company ПЕРИНЕЯ PERINEYA (ID: 103090331)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More