Събития с лица свързани с компанията ГОРИЧАНСКИ ПЪТ (ЕИК: 103129058)
Events with persons connected to the company GORICHANSKI PAT (ID: 103129058)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103129058)
Към 2020-01-29 16:47:52 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 16:47:52 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-09-24 17:00:47ГОРИЧАНСКИ ПЪТ ООД
GORICHANSKI PAT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Тополи 9140 УЛ. ЙОРДАН НИКОЛОВ 1
2013-09-24 17:00:47ЕВА ТОНЕВА СЮЛЕЙМАНИ
EVA TONEVA SYULEYMANI
БЪЛГАРИЯManager
2009-06-16 13:47:24КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-06-16 13:47:24ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА
EVA TONEVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-06-16 13:47:24КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-16 13:47:24КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ, ; ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА, и ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА, - в съсобственост
KALOYAN TONEV IKONOMOV, ; EVA TONEVA IKONOMOVA, i ELENA NIKOLOVA IKONOMOVA, - v sasobstvenost
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-16 13:47:24ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА
ELENA NIKOLOVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-16 13:47:24ЕВА ТОНЕВА ИКОНОМОВА
EVA TONEVA IKONOMOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2008-03-18 15:07:01ГОРИЧАНСКИ ПЪТ
GORICHANSKI PAT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-18 15:07:01ГОРИЧАНСКИ ПЪТ ООД
GORICHANSKI PAT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Шабла 9680 ул.ПЕТКО БЪЛГАРАНОВ 4
2008-03-18 15:07:01ГОРИЧАНСКИ ПЪТ ООД
GORICHANSKI PAT OOD
SubjectOfActivity
ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, МАРКЕТИНГ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ - ОБЕКТ НА ТУРИСТИЧЕСКО ТЪРСЕНЕ ЗА ШИРОКО ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОТДИХ И ЗАБАВА, ИНФОРМАЦИОННИ И РЕКЛАМНИ УСЛУГИ, ПРЕВОДИ ОТ И НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ, ТЪРГОВИЯ С ФОРМУЛЯРИ ЗА МИТНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ НА ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ И ПОПЪЛВАНЕ НА МИТНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ, ПРОЕКТАНСКА ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТО-ПЛАНОВЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВЯТЪРНА ЕНЕРГИЯ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ В БЪЛГАРИЯ, ПРИДОБИВАНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА ИМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО, ТРАНСФОРМИРАНЕ И ПРОДАЖБАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ ПРИ ИЗИСКВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНЕ/.
2008-03-18 15:07:01ТОНИ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
TONI GEORGIEV IKONOMOV
Manager
2008-03-18 15:07:01ТОНИ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ
TONI GEORGIEV IKONOMOV
Partner
2008-03-18 15:07:01КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ
KALOYAN TONEV IKONOMOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ГОРИЧАНСКИ ПЪТ GORICHANSKI PAT (ЕИК: 103129058)
Check other registries about the company ГОРИЧАНСКИ ПЪТ GORICHANSKI PAT (ID: 103129058)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More