Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията АНАРАХИ - НИКОЛАЙ ГУГУШЕВ (ЕИК: 103167557)
Events with persons connected to the company ANARAHI - NIKOLAY GUGUSHEV (ID: 103167557)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103167557)
Към 2019-12-07 12:12:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-07 12:12:45 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-10-17 10:07:51АНАРАХИ - НИКОЛАЙ ГУГУШЕВ
ANARAHI - NIKOLAY GUGUSHEV
LegalForm
Едноличен търговец
2008-10-17 10:07:51АНАРАХИ - НИКОЛАЙ ГУГУШЕВ ЕТ
ANARAHI - NIKOLAY GUGUSHEV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-10-17 10:07:51АНАРАХИ - НИКОЛАЙ ГУГУШЕВ ЕТ
ANARAHI - NIKOLAY GUGUSHEV ET
SubjectOfActivity
Производство и продажба на стоки за широко потребление, битови и промишлени стоки, произведения на художественото и приложното изкуство; проектантска, инвеститорска и строителна дейност; производство, съхранение, преработка и търговия със селскостопанска продукция, пчелни продукти, рибни продукти, гъби; търговска дейност в страната и чужбина; хотелиерство; ресторантьорство; туристическа и рекламна дейност в страната и чужбина; даване вещи под наем; маркетингова, лизингова и инженерингова дейност; организация и експлоатация на забавни и електронни игри; строителни, дърводелски, бояджийски, авторемонтни, транспортни, таксиметрови, шивашки, плетачни, фризьорски, козметични, копирни, машинописни услуги; комисионна, консигнационна, оказионна, антикварна търговия; организиране изложби, базари, търгове; представителство, посредничество и агентство; фотографски и звукозаписни дейности.
2008-10-17 10:07:51НИКОЛАЙ ЖИВКОВ ГУГУШЕВ
NIKOLAY ZHIVKOV GUGUSHEV
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата АНАРАХИ - НИКОЛАЙ ГУГУШЕВ ANARAHI - NIKOLAY GUGUSHEV (ЕИК: 103167557)
Check other registries about the company АНАРАХИ - НИКОЛАЙ ГУГУШЕВ ANARAHI - NIKOLAY GUGUSHEV (ID: 103167557)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate