Събития с лица свързани с компанията ТРАНЗИТ (ЕИК: 103265784)
Events with persons connected to the company TRANZIT (ID: 103265784)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103265784)
Към 2020-01-17 19:01:24 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-17 19:01:24 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-02-25 18:53:26ТРАНЗИТ
TRANZIT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-02-25 18:53:26ТРАНЗИТ ЕООД
TRANZIT EOOD
SubjectOfActivity
продажба на стоки от собствено производство; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; комисионни, спедиционни и превозни сделки; външнотърговска дейност; туристически услуги: хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и агентска дейност след получаване на съответен лиценз; посредничество и търговско представителство на физически и юридически лица в страната и чужбина; рекламна дейност; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; информационни, програмни или други услуги; лизинг
2013-02-25 18:53:26ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
HRISTO IVANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-02-25 18:53:26Хъкмет Мудаимова Реджебова
Hakmet Mudaimova Redzhebova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1/3 от 170000 Sell to: Христо Иванов Христов
2013-02-25 18:53:26Христо Иванов Христов
Hristo Ivanov Hristov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1/3 от 170000 Buy from: Хъкмет Мудаимова Реджебова
2013-02-25 18:53:26Венцеслав Александров Попов
Ventseslav Aleksandrov Popov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
61000 Sell to: Христо Иванов Христов
2013-02-25 18:53:26Христо Иванов Христов
Hristo Ivanov Hristov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
61000 Buy from: Венцеслав Александров Попов
2013-02-25 18:53:26Ивилин Атанасов Иванов
Ivilin Atanasov Ivanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
102000 Sell to: Христо Иванов Христов
2013-02-25 18:53:26Христо Иванов Христов
Hristo Ivanov Hristov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
102000 Buy from: Ивилин Атанасов Иванов
2013-02-25 18:53:26Джемал Османов Зекериев
Dzhemal Osmanov Zekeriev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: Христо Иванов Христов
2013-02-25 18:53:26Христо Иванов Христов
Hristo Ivanov Hristov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Джемал Османов Зекериев
2013-02-25 18:53:26Шендухан Мудаимова Сиври
SHenduhan Mudaimova Sivri
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1/3 от 170000 Sell to: Христо Иванов Христов
2013-02-25 18:53:26Христо Иванов Христов
Hristo Ivanov Hristov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1/3 от 170000 Buy from: Шендухан Мудаимова Сиври
2013-02-25 18:53:26Шавер Юдаимова Рашидова
SHaver YUdaimova Rashidova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1/3 от 170000 Sell to: Христо Иванов Христов
2013-02-25 18:53:26Христо Иванов Христов
Hristo Ivanov Hristov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1/3 от 170000 Buy from: Шавер Юдаимова Рашидова
2013-02-25 18:53:26Осман Зекерьов Исов
Osman Zekerxov Isov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: Христо Иванов Христов
2013-02-25 18:53:26Христо Иванов Христов
Hristo Ivanov Hristov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: Осман Зекерьов Исов
2011-12-02 13:31:45ТРАНЗИТ
TRANZIT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-12-02 13:31:45ТРАНЗИТ ООД
TRANZIT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Ветрино 9220
2011-12-02 13:31:45ТРАНЗИТ ООД
TRANZIT OOD
SubjectOfActivity
Участие в приватизационна сделка за закупуване от лица по чл.25, ал.З от зппдоп на дялове от еоод с държавно имущество Транзитна скотовъдна ферма - ЕООД, вписано в търговския регистър при ВОС.
2011-12-02 13:31:45ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
HRISTO IVANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-12-02 13:31:45ДЖЕМАЛ ОСМАНОВ ЗЕКЕРИЕВ
DZHEMAL OSMANOV ZEKERIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-02 13:31:45ИВИЛИН АТАНАСОВ ИВАНОВ
IVILIN ATANASOV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-02 13:31:45ВЕНЦЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВ
VENTSESLAV ALEKSANDROV POPOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-02 13:31:45ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ
HRISTO IVANOV HRISTOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-02 13:31:45ЮДАИМ САЛИМОВ ЮСМЕНОВ
YUDAIM SALIMOV YUSMENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-02 13:31:45ОСМАН ЗЕКЕРЬОВ ИСОВ
OSMAN ZEKERXOV ISOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ТРАНЗИТ TRANZIT (ЕИК: 103265784)
Check other registries about the company ТРАНЗИТ TRANZIT (ID: 103265784)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More