Събития с лица свързани с компанията НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ (ЕИК: 103281518)
Events with persons connected to the company NADIN-ZHELYAZKOV (ID: 103281518)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103281518)
Към 2020-01-25 00:25:52 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-25 00:25:52 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 35 обществени поръчки за 67 749 266,21 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-07-19 09:31:31НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ ЕООД
NADIN-ZHELYAZKOV EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9019 Радост 9 ж
2008-08-06 15:04:52НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ
NADIN-ZHELYAZKOV
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-08-06 15:04:52НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ ЕООД
NADIN-ZHELYAZKOV EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Белослав 9178 ул. ИВАН ВАЗОВ 30
2008-08-06 15:04:52НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ ЕООД
NADIN-ZHELYAZKOV EOOD
SubjectOfActivity
Строителна, строително-ремонтна и търговска дейност
2008-08-06 15:04:52ЖИВКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ZHIVKO DIMITROV ZHELYAZKOV
Manager
2008-08-06 15:04:52ЖИВКО ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
ZHIVKO DIMITROV ZHELYAZKOV
SoleCapitalOwner
2008-08-06 15:04:52НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ ЕООД
NADIN-ZHELYAZKOV EOOD
SubjectOfActivity
Търговия в страната и чужбина; зеленчукопроизводство; обработка и преработка на зеленчуци; транспортна дейност; туризъм; строителство; пътно строителство; производство, заготовка и полагане на асфалто – бетон; строителство и ремонт на газопроводи, канализации, водопроводи; строително – ремонтни работи; посредническа дейност.

Проверки в други регистри за фирмата НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ NADIN-ZHELYAZKOV (ЕИК: 103281518)
Check other registries about the company НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ NADIN-ZHELYAZKOV (ID: 103281518)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More