Събития с лица свързани с компанията ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ И СТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ ЧЕРНОМОРИЕ (ЕИК: 103573141)
Events with persons connected to the company DRUZHESTVO ZA ZAETOST I STRUKTURNO RAZVITIE CHERNOMORIE (ID: 103573141)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103573141)
Към 2020-02-18 16:26:37 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:26:37 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-10 06:57:40Христомил Николов Христов
Hristomil Nikolov Hristov
Liquidator
2018-02-01 12:14:49Валентина Димитрова Стефанова
Valentina Dimitrova Stefanova
Liquidator
2017-12-01 10:44:04Биляна Пламенова Михайлова
Bilyana Plamenova Mihaylova
Liquidator
2017-11-15 19:02:22Десислава Любомирова Борисова
Desislava Lyubomirova Borisova
Liquidator
2017-10-13 14:04:35Тодорка Павлова Коларова
Todorka Pavlova Kolarova
Liquidator
2017-07-19 11:16:05Жасмина Стоянова Караиванова-Минкова
ZHasmina Stoyanova Karaivanova-Minkova
Liquidator
2017-07-13 09:54:40Иван Атанасов Манолов
Ivan Atanasov Manolov
Liquidator
2017-07-06 12:48:32Желязко Драгнев Ангелов
ZHelyazko Dragnev Angelov
Liquidator
2017-06-09 22:34:57Калин Николаев Господинов
Kalin Nikolaev Gospodinov
Liquidator
2017-05-21 19:40:37Христина Ганчева Василева
Hristina Gancheva Vasileva
Liquidator
2017-05-17 11:27:54Георги Недялков Димчев
Georgi Nedyalkov Dimchev
Liquidator
2017-03-28 11:17:08Розен Тончев Николов
Rozen Tonchev Nikolov
Liquidator
2016-10-22 22:20:31Роси Николаева Недева
Rosi Nikolaeva Nedeva
Liquidator
2012-08-13 14:52:06Нели Атанасова Балинова
Neli Atanasova Balinova
Liquidator
2009-03-10 13:33:44ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ И СТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ ЧЕРНОМОРИЕ
DRUZHESTVO ZA ZAETOST I STRUKTURNO RAZVITIE CHERNOMORIE
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-03-10 13:33:44ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ И СТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ ЧЕРНОМОРИЕ ООД
DRUZHESTVO ZA ZAETOST I STRUKTURNO RAZVITIE CHERNOMORIE OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Долни чифлик 9120 ул. ТИЧА 1
2009-03-10 13:33:44ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ И СТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ ЧЕРНОМОРИЕ ООД
DRUZHESTVO ZA ZAETOST I STRUKTURNO RAZVITIE CHERNOMORIE OOD
SubjectOfActivity
ПОДГОТОВКА, КООРДИНАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ, КОИТО СЛУЖАТ ЗА РЕКУЛТИВИРАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, САНИРАНЕТО НА ИКОНОМИКАТА И ИНФРАСТРУКТУРАТА, КАКТО И ВСЕОБЩОТО СТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ; ПОДДЪРЖАНЕ И САНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ПОДГОТОВКА, КООРДИНАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ В КОМУНАЛНАТА ОБЛАСТ; ПОДДЪРЖАНЕ, САНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТНОСТИ ПОД ПРИРОДНА ЗАЩИТА, ЗЕЛЕНИ И ПАРКОВИ ПЛОЩИ, СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОТДИХ И ДР. ПОДОБНИ; ПОДГОТОВКА, КООРДИНИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО СЪБАРЯНЕ НА СГРАДИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕКИ И ПЪТИЩА, И СОРТИРАНЕ НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД; ЕКСПЛОАТАЦИЯ О ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, НАЙ-ВЕЧЕ СЕЛСКОСТОПАНСКА, КОМУНАЛНА ТЕХНИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, МПС, КАКТО И ТЯХНАТА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА; ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА, КООРДИНАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ КВАЛИФИКАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА; ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, ОПАЗВАНЕ И РЕСТАВРИРАНЕ НА АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ; КОНСУЛТАЦИИ, ПОДГОТОВКА, КООРДИНАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВСИЧКИ МЕРОПРИЯТИЯ, КОИТО СЛУЖАТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРЕБНИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС.
2009-03-10 13:33:44КРАСИМИРА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА
KRASIMIRA ATANASOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-10 13:33:44ОБЩИНА АВРЕН
OBSHTINA AVREN
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-10 13:33:44ОБИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
OBINA DOLNI CHIFLIK
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-10 13:33:44ОБЩИНА БЯЛА
OBSHTINA BYALA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-10 13:33:44НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ ЕООД
NADIN-ZHELYAZKOV EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-10 13:33:44МАКСИМА ООД
MAKSIMA OOD
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ И СТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ ЧЕРНОМОРИЕ DRUZHESTVO ZA ZAETOST I STRUKTURNO RAZVITIE CHERNOMORIE (ЕИК: 103573141)
Check other registries about the company ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ И СТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ ЧЕРНОМОРИЕ DRUZHESTVO ZA ZAETOST I STRUKTURNO RAZVITIE CHERNOMORIE (ID: 103573141)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More