Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ОДЕСОССТРОЙ (ЕИК: 103591328)
Events with persons connected to the company ODESOSSTROY (ID: 103591328)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103591328)
Към 2019-12-10 08:49:35 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-10 08:49:35 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 75 обществени поръчки за 98 406 941,31 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-08-22 09:15:06АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВ
ANGEL ILIEV USHEV
БЪЛГАРИЯManager
2016-01-21 17:52:31ОДЕСОССТРОЙ ООД
ODESOSSTROY OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ с. Тополи 9140 Местност Козаджи, База Одесосстрой
2016-01-21 17:52:31НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ
NIKOLAY GEORGIEV NEDELCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2016-01-21 17:52:31ОДЕСОССТРОЙ ООД
ODESOSSTROY OOD
SubjectOfActivity
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ; ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВИК МРЕЖИ, ВОДОПРОВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ВОДНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА, МОСТОВЕ, СГРАДИ (ЖИЛИЩНИ, ОБЩЕСТВЕНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ) И ИНФРАСТРУКТУРА; ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ; РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА ОТ НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО ЗНАЧЕНИЕ; ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМА И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ; ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ, ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. АКО ЗА НЯКОЯ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ Е НЕОБХОДИМО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ, ТО СЪЩАТА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕД СНАБДЯВАНЕ СЪС СЪОТВЕТНИЯ ДОКУМЕНТ.
2013-08-22 10:32:57ОДЕСОССТРОЙ ООД
ODESOSSTROY OOD
SubjectOfActivity
PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA И ИЗДATEЛCKA ДEЙHOCT; ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; ПOKУПKA HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА СГРАДИ, ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ.АКО ЗА НЯКОЯ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ Е НЕОБХОДИМО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ, ТО СЪЩАТА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕД СНАБДЯВАНЕТО СЪС СЪОТВЕТНИЯ ДОКУМЕНТ.
2011-01-06 19:17:10ОДЕСОССТРОЙ ООД
ODESOSSTROY OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Аксаково 9154 ул. Здравец 4
2011-01-06 19:17:10ОДЕСОССТРОЙ ООД
ODESOSSTROY OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 Ян Хунияди 37
2010-12-06 12:02:17ОДЕСОССТРОЙ ООД
ODESOSSTROY OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул.ЯН ХУНИЯДИ 37
2008-07-23 15:29:02АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВ
ANGEL ILIEV USHEV
Partner
2008-07-23 15:29:02НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ
NIKOLAY DIMITROV KOVACHEV
ShareTransfer
1650 Sell to: АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВ
2008-07-23 15:29:02АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВ
ANGEL ILIEV USHEV
ShareTransfer
1650 Buy from: НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ
2008-03-07 17:11:30ОДЕСОССТРОЙ ООД
ODESOSSTROY OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПИРИН 20 А
2008-03-07 17:05:11ОДЕСОССТРОЙ
ODESOSSTROY
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-07 17:05:11ОДЕСОССТРОЙ ООД
ODESOSSTROY OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 42
2008-03-07 17:05:11ОДЕСОССТРОЙ ООД
ODESOSSTROY OOD
SubjectOfActivity
PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA И ИЗДATEЛCKA ДEЙHOCT; ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; ПOKУПKA HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА СГРАДИ, ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ.
2008-03-07 17:05:11АНГЕЛ ИЛИЕВ УШЕВ
ANGEL ILIEV USHEV
Manager
2008-03-07 17:05:11НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ
NIKOLAY DIMITROV KOVACHEV
Partner
2008-03-07 17:05:11ИВАНКА ГЕОРГИЕВА УШЕВА
IVANKA GEORGIEVA USHEVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ОДЕСОССТРОЙ ODESOSSTROY (ЕИК: 103591328)
Check other registries about the company ОДЕСОССТРОЙ ODESOSSTROY (ID: 103591328)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate