Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА (ЕИК: 103597142)
Events with persons connected to the company ILAN MEDITSINSKA APARATURA (ID: 103597142)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103597142)
Към 2019-12-10 02:54:43 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-10 02:54:43 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 151 обществени поръчки за 9 305 320,75 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС. Точната сума усвоена от фирмата не е известна.
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-08-15 11:45:13ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД
ILAN MEDITSINSKA APARATURA OOD
SubjectOfActivity
Търговия на едро и дребно с медицински изделия, апаратура, оборудване и консумативи, монтаж и сервиз на медицинска апаратура и оборудване, обучение за работа с медицински изделия и апаратура, проектиране и изграждане на медицински инсталации; инвестиции, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външна и вътрешна търговия на едро и дребно с промишлени, хранителни, селскостопански стоки; производство на промишлени стоки и интелектуални продукти; търговско представителство и посредничество; комисионни сделки; хотелиерство и ресторантьорство; туристически, информационни, консултантски, счетоводни и преводни услуги; лизинг; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; строително-монтажна и проектантска дейност; търговско-снабдителна и пласментна дейност; импресарска и рекламна дейност; организиране на курсове за чужди езици, преводи от и на чужди езици; продажба на стоки на консигнация; машинопис и копирни услуги; транспортни услуги и таксиметрова дейност, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина; ремонт на домакински, промишлени и професионални уреди; други дейности, незабранени от закона
2012-05-30 09:33:35ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД
ILAN MEDITSINSKA APARATURA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 КИРИЛ ШИВАРОВ 9 Б
2011-03-10 15:11:35АННА ХРИСТОВА ВАЧКОВА
ANNA HRISTOVA VACHKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-10 15:11:35ИЛЬЯ ГРИГОРИЕВИЧ ЛАПТЕВ
ILXYA GRIGORIEVICH LAPTEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-10 15:11:35ИЛЬЯ ГРИГОРИЕВИЧ ЛАПТЕВ
ILXYA GRIGORIEVICH LAPTEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Sell to: АННА ХРИСТОВА ВАЧКОВА
2011-03-10 15:11:35АННА ХРИСТОВА ВАЧКОВА
ANNA HRISTOVA VACHKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Buy from: ИЛЬЯ ГРИГОРИЕВИЧ ЛАПТЕВ
2011-03-10 15:11:35ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД
ILAN MEDITSINSKA APARATURA OOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, АПАРАТУРА, ОБОРУДВАНЕ И КОНСУМАТИВИ, МОНТАЖ И СЕРВИЗ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И АПАРАТУРА, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТАЛАЦИИ; BЪHШHA И BЪTPEШHA TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO C ПPOMИШЛEHИ, XPAHИTEЛHИ, CEЛCKOCTOПAHCKИ CTOKИ; ПPOИЗBOДCTBO HA ПPOMИШЛEHИ CTOKИ И ИHTEЛEKTУAЛHИ ПPOДУKTИ; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИOHHИ CДEЛKИ; XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO; TУPИCTИЧECKИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, KOHCУЛTAHTCKИ, CЧETOBOДHИ И ПPEBOДHИ УCЛУГИ; ЛИЗИHГ; CKЛAДOBИ CДEЛKИ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHA И ПPOEKTAHTCKA ДEЙHOCT; TЪPГOBCKO-CHAБДИTEЛHA И ПЛACMEHTHA ДEЙHOCT; ИMПPECAPCKA И PEKЛAMHA ДEЙHOCT; OPГAHИЗИPAHE HA KУPCOBE ЗA ЧУЖДИ EЗИЦИ; ПPEBOДИ OT И HA ЧУЖДИ EЗИЦИ; ПPOДAЖБA HA CTOKИ HA KOHCИГHAЦИЯ; MAШИHOПИC И KOПИPHИ УCЛУГИ; TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ И TAKCИMETPOBA ДEЙHOCT; ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ У HAC И B ЧУЖБИHA; ПPOДAЖБA, CEPBИЗ, ПOДДPЬЖKA И ДOCTABKA HA MEДИЦИHCKA AПAPATУPA, OБOPУДBAHE, ИHCTPУMEHTAPИУM И KOHCУMATИBИ; PEMOHT HA ДOMAKИHCKИ ПPOMИШЛEHИ И ПPOФECИOHAЛHИ УPEДИ; ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2010-01-05 12:06:00ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД
ILAN MEDITSINSKA APARATURA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 КИРИЛ ШИВАРОВ 9 Б
2009-12-22 15:39:30ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД
ILAN MEDITSINSKA APARATURA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. КИРИЛ ШИВАРОВ 9 Б
2008-02-21 13:52:12ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА
ILAN MEDITSINSKA APARATURA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-02-21 13:52:12ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД
ILAN MEDITSINSKA APARATURA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. СЛИВНИЦА 60
2008-02-21 13:52:12ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД
ILAN MEDITSINSKA APARATURA OOD
SubjectOfActivity
BЬHШHA И BЬTPEШHA TЬPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO C ПPOMИШЛEHИ, XPAHИTEЛHИ, CEЛCKOCTOПAHCKИ CTOKИ; ПPOИЗBOДCTBO HA ПPOMИШЛEHИ CTOKИ И ИHTEЛEKTУAЛHИ ПPOДУKTИ; TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИOHHИ CДEЛKИ; XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO; TУPИCTИЧECKИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, KOHCУЛTAHTCKИ, CЧETOBOДHИ И ПPEBOДHИ УCЛУГИ; ЛИЗИHГ; CKЛAДOBИ CДEЛKИ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHA И ПPOEKTAHTCKA ДEЙHOCT; TЬPГOBCKO-CHAБДИTEЛHA И ПЛACMEHTHA ДEЙHOCT; ИMПPECAPCKA И PEKЛAMHA ДEЙHOCT; OPГAHИЗИPAHE HA KУPCOBE ЗA ЧУЖДИ EЗИЦИ; ПPEBOДИ OT И HA ЧУЖДИ EЗИЦИ; ПPOДAЖБA HA CTOKИ HA KOHCИГHAЦИЯ; MAШИHOПИC И KOПИPHИ УCЛУГИ; TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ И TAKCИMETPOBA ДEЙHOCT; ПPEBOЗ HA ПЬTHИЦИ И TOBAPИ У HAC И B ЧУЖБИHA; ПPOДAЖБA, CEPBИЗ, ПOДДPЬЖKA И ДOCTABKA HA MEДИЦИHCKA AПAPATУPA, OБOPУДBAHE, ИHCTPУMEHTAPИУM И KOHCУMATИBИ; PEMOHT HA ДOMAKИHCKИ ПPOMИШЛEHИ И ПPOФECИOHAЛHИ УPEДИ.
2008-02-21 13:52:12АННА ХРИСТОВА ВАЧКОВА
ANNA HRISTOVA VACHKOVA
Manager
2008-02-21 13:52:12ИЛЬЯ ГРИГОРИЕВИЧ ЛАПТЕВ
ILXYA GRIGORIEVICH LAPTEV
Manager
2008-02-21 13:52:12АННА ХРИСТОВА ВАЧКОВА
ANNA HRISTOVA VACHKOVA
Partner
2008-02-21 13:52:12ИЛЬЯ ГРИГОРИЕВИЧ ЛАПТЕВ
ILXYA GRIGORIEVICH LAPTEV
Partner
2008-02-21 13:52:12ЕТИЛАН-М-АННА ВАЧКОВА, вписана по ф.д. №6085/ 1992г. по описа на Варненски окръжен съд
ETILAN-M-ANNA VACHKOVA, vpisana po f.d. №6085/ 1992g. po opisa na Varnenski okrazhen sad
AcquisitionEnterprise
2008-02-21 13:52:12ИЛАН-МЕООД
ILAN-MEOOD
TransformingCompany
2008-02-21 13:52:12ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА
ILAN MEDITSINSKA APARATURA
Successor703

Проверки в други регистри за фирмата ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ILAN MEDITSINSKA APARATURA (ЕИК: 103597142)
Check other registries about the company ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ILAN MEDITSINSKA APARATURA (ID: 103597142)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate