Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  Събития с лица свързани с компанията ТРАНЗИТНА ТЪРГОВСКА ЗОНА (ЕИК: 103611407)
  Events with persons connected to the company TRANZITNA TARGOVSKA ZONA (ID: 103611407)

  Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103611407)
  Към 2020-07-12 07:15:05 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-07-12 07:15:05 we have the following data about this company:
  • Няма данни за участие в обществени поръчки.
   No data about public procurements contracts.
  • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
   No data about EU agriculture fund recepient.
  • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
   No data about EU agriculture fund recepient.
  • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
   No data about guesthouse built with EU money.
  • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
  Дата
  Date
  Лице
  Person
  Държава
  Country
  Събитие
  Event
  2017-03-28 11:47:07Илия Димитров Лазаров
  Iliya Dimitrov Lazarov
  БЪЛГАРИЯDirector
  2015-03-27 17:00:13Калин Светославов Калевски
  Kalin Svetoslavov Kalevski
  БЪЛГАРИЯDirector
  2014-06-18 18:13:14Милен Димитров Градев
  Milen Dimitrov Gradev
  БЪЛГАРИЯRepresentative
  2014-06-18 18:13:14Константин Димитров Азов
  Konstantin Dimitrov Azov
  БЪЛГАРИЯDirector
  2014-06-18 18:13:14Милен Димитров Градев
  Milen Dimitrov Gradev
  БЪЛГАРИЯDirector
  2013-01-15 08:56:18Милен Димитров Градев
  Milen Dimitrov Gradev
  Procurators
  2010-06-04 14:54:43ТРАНЗИТНА ТЪРГОВСКА ЗОНА АД
  TRANZITNA TARGOVSKA ZONA AD
  БЪЛГАРИЯSeat
  БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9003 ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА пл. 67
  2010-06-04 14:54:43Юлиан Иванов Гендов
  YUlian Ivanov Gendov
  БЪЛГАРИЯRepresentative
  2010-06-04 14:54:43Чавдар Ангелов Ангелов
  CHavdar Angelov Angelov
  БЪЛГАРИЯRepresentative
  2008-10-21 15:08:16ЮЛИЯН ИВАНОВ ГЕНДОВ
  YULIYAN IVANOV GENDOV
  Representative
  2008-10-17 08:23:58ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА РУСЕВА-ИВАНОВА
  DANIELA YORDANOVA RUSEVA-IVANOVA
  Procurators
  2008-10-15 10:49:42АНЕТА ЖЕЛЕВА ИВАНОВА
  ANETA ZHELEVA IVANOVA
  Procurators
  2008-04-03 12:15:52АНЕТА ЖЕЛЕВА ИВАНОВА
  ANETA ZHELEVA IVANOVA
  Procurators
  2008-02-06 10:28:41ТРАНЗИТНА ТЪРГОВСКА ЗОНА
  TRANZITNA TARGOVSKA ZONA
  LegalForm
  Акционерно дружество
  2008-02-06 10:28:41ТРАНЗИТНА ТЪРГОВСКА ЗОНА АД
  TRANZITNA TARGOVSKA ZONA AD
  БЪЛГАРИЯSeat
  БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9003 ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА пл. 67
  2008-02-06 10:28:41ТРАНЗИТНА ТЪРГОВСКА ЗОНА АД
  TRANZITNA TARGOVSKA ZONA AD
  SubjectOfActivity
  TOBAPEHE, PAЗTOBAPBAHE, ПPETOBAPBAHE И TPAHCПOPTHA OБPAБOTKA HA HEOБMИTEHИ CTOKИ, KOИTO CE BHACЯT C ПPEДHAЗHAЧEHИE ЗA ИЗHOC; CKЛAДИPAHE И CЬXPAHЯBAHE HA BHECEHИ HEOБMИTEHИ CTOKИ HA ЧУЖДИ И HAШИ ФИPMИ, ПPEДHAЗHAЧEHИ ЗA ИЗHOC; OБPAБOTKA HA HEOБMИTEHИ CTOKИ ЗA ИЗHOC- COPTИPAHE, MAPKИPAHE, ПAKETИPAHE, PAЗФACOBKA, ETИKИPAHE И ДPУГИ OПEPAЦИИ, CBЬPЗAHИ C CKЛAДИPAHETO И MAHИПУЛИPAHETO HA CTOKИTE ДO TЯXHOTO EKCПEДИPAHE; TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHCTBO; TPAHCПOPTHO-CПEДИTOPCKA ДEЙHOCT HA MEЖДУHAPOДHИTE ПPEBOЗИ- OБPAБOTKA HA KOHTEЙHEPИ И TOBAPИ, TOBAPИ B KOMБИHИPAHO ЖEЛEЗOПЬTHO, MOPCKO И ABTOMOБИЛHO CЬOБЩEHИE; ФИHAHCOBИ OПEPAЦИИ, ПAPKИHГ, PEMOHT, ПOДДPЬЖKA И ЗAPEЖДAHE C ГOPИBO-CMAЗOЧHИ MATEPИAЛИ HA TPAHCПOPTHИTE CPEДCTBA, MAШИHИTE И MEXAHИЗMИTE HA KЛИEHTИTE HA ЗOHATA; OCЬЩECTBЯBAHE HA ЛИЗИHГOBИ OПEPAЦИИ, CKЛAДOBИ ПPOДAЖБИ, CУПEPBAЙЗEPCKИ УCЛУГИ, ЧPEЗ CПEЦИAPИЗИPAHИ OPГAHИЗAЦИИ; OPГAHИЗИPAHE HA KOHTEЙHEPHO ДEПO; ДEЙHOCTИ, CBЬPЗAHИ C OБCЛУЖBAHE HA KЛИEHTИTE И ПEPCOHAЛA HA ЗOHATA.
  2008-02-06 10:28:41АНЕТА ЖЕЛЕВА ИВАНОВА
  ANETA ZHELEVA IVANOVA
  Representative
  2008-02-06 10:28:41ИВАН ПЕТРОВ ЕНИЧЕРОВ
  IVAN PETROV ENICHEROV
  Director
  2008-02-06 10:28:41ЮЛИЯН ИВАНОВ ГЕНДОВ
  YULIYAN IVANOV GENDOV
  Director
  2008-02-06 10:28:41ЧАВДАР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
  CHAVDAR ANGELOV ANGELOV
  Director

  Проверки в други регистри за фирмата ТРАНЗИТНА ТЪРГОВСКА ЗОНА TRANZITNA TARGOVSKA ZONA (ЕИК: 103611407)
  Check other registries about the company ТРАНЗИТНА ТЪРГОВСКА ЗОНА TRANZITNA TARGOVSKA ZONA (ID: 103611407)

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More