Събития с лица свързани с компанията ПИКАДИЛИ (ЕИК: 103823381)
Events with persons connected to the company PIKADILI (ID: 103823381)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103823381)
Към 2020-02-18 18:22:17 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:22:17 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 85 000,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-26 15:19:16адв. Ваня Цветанова Барбалова - САК
adv. Vanya TSvetanova Barbalova - SAK
Depositor
2017-12-07 15:20:52ПИКАДИЛИ ЕАД
PIKADILI EAD
OpenProccedings
2017-12-07 15:20:52ПИКАДИЛИ ЕАД
PIKADILI EAD
InsolvencyData
2017-12-07 15:20:52ПИКАДИЛИ ЕАД
PIKADILI EAD
GeneralSeizure
2017-12-07 15:20:52Росен Георгиев Милошев
Rosen Georgiev Miloshev
Trustee
2017-12-07 15:20:52ПИКАДИЛИ ЕАД
PIKADILI EAD
Trustees
2017-12-07 15:20:52Александър Георгиев Костадинов
Aleksandar Georgiev Kostadinov
Trustee
2017-12-04 11:27:58ПИКАДИЛИ ЕАД
PIKADILI EAD
OpenProccedings
2017-12-04 11:27:58ПИКАДИЛИ ЕАД
PIKADILI EAD
OpenProccedingsSecIns
2017-12-04 11:27:58ПИКАДИЛИ ЕАД
PIKADILI EAD
InsolvencyData
2017-02-28 14:23:47Ралица Пламенова Топчиева
Ralitsa Plamenova Topchieva
Trustee
2017-02-28 14:23:47ПИКАДИЛИ ЕАД
PIKADILI EAD
Trustees
2017-02-28 14:23:47Александър Георгиев Костадинов
Aleksandar Georgiev Kostadinov
Trustee
2017-02-20 09:27:37ПИКАДИЛИ ЕАД
PIKADILI EAD
OpenProccedings
2017-02-20 09:27:37ПИКАДИЛИ ЕАД
PIKADILI EAD
InsolvencyData
2017-02-20 09:27:37Ралица Пламенова Топчиева
Ralitsa Plamenova Topchieva
Trustee
2017-02-20 09:27:37ПИКАДИЛИ ЕАД
PIKADILI EAD
Trustees
2017-02-01 15:49:39ПИКАДИЛИ ЕАД
PIKADILI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Враца 3000 ул. Братя Миладинови 6 А
2016-07-29 15:16:13ПИКАДИЛИ ЕАД
PIKADILI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Административна сграда Сплендид палас, ул. Триадица 5Б
2016-04-20 15:31:29АП Март
AP Mart
DebtorOverSecureClaim
2016-04-20 15:31:29ПИКАДИЛИ ЕАД
PIKADILI EAD
DebtorOverSecureClaims
2016-04-20 15:31:29Смарт Фиш
Smart Fish
DebtorOverSecureClaim
2016-03-28 16:53:01Катя Панайотова Ничева
Katya Panayotova Nicheva
Depositor
2015-10-30 12:20:27Томас Сарпкан
Tomas Sarpkan
ФРАНЦИЯDirector
2015-10-30 12:20:27Арсу Дюран
Arsu Dyuran
ФРАНЦИЯDirector
2015-05-22 16:15:56ПИКАДИЛИ ЕАД
PIKADILI EAD
DebtorOverSecureClaims
2015-05-22 16:15:56ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
AtPawnCreditors
2015-05-18 12:36:48СЕЛЕКТ ТРЕЙД ЕООД
SELEKT TREYD EOOD
DebtorOverSecureClaim
2015-05-18 12:36:48ПИКАДИЛИ ЕАД
PIKADILI EAD
DebtorOverSecureClaims
2014-08-12 11:09:12ПИКАДИЛИ
PIKADILI
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2014-08-12 11:09:12АП Март
AP Mart
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-06-02 23:11:29Александрина Божидарова Бяндова
Aleksandrina Bozhidarova Byandova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-06-02 23:11:29Ангел Иванов Ангелов
Angel Ivanov Angelov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-06-02 23:11:29Владимир Александров Рангелов
Vladimir Aleksandrov Rangelov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-06-02 23:11:29Явор Недев Камбуров
YAvor Nedev Kamburov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-06-02 23:11:29Александрина Божидарова Бяндова
Aleksandrina Bozhidarova Byandova
БЪЛГАРИЯDirector
2014-06-02 23:11:29Петър Цветанов Дудоленски
Petar TSvetanov Dudolenski
БЪЛГАРИЯDirector
2014-01-10 15:08:55Константинос Каларгирос
Konstantinos Kalargiros
ГЪРЦИЯRepresentative
2014-01-10 15:08:55Константинос Каларгирос
Konstantinos Kalargiros
ГЪРЦИЯDirector
2013-01-15 16:18:03ПИКАДИЛИ АД
PIKADILI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Надлез Надежда, Ритейл Парк София, ул. История Славянобългарска 21
2012-12-21 15:27:44ПИКАДИЛИ АД
PIKADILI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 Надлез Надежда, Ритейл Парк София, ул. 202 21
2011-10-27 12:14:59ПИКАДИЛИ
PIKADILI
LegalForm
Акционерно дружество
2011-10-27 12:14:59ДЕЛТА МАКСИ
DELTA MAKSI
СЪРБИЯSoleCapitalOwner
2011-09-15 20:18:40Ерик Ян Лантинк
Erik YAn Lantink
НИДЕРЛАНДИЯRepresentative
2011-09-15 20:18:40Джефри Лий Барнет
Dzhefri Liy Barnet
САЩRepresentative
2011-09-15 20:18:40Брадли Гарднър Смит
Bradli Gardnar Smit
САЩRepresentative
2011-09-15 20:18:40Джефри Лий Барнет
Dzhefri Liy Barnet
САЩDirector
2011-09-15 20:18:40Брадли Гарднър Смит
Bradli Gardnar Smit
САЩDirector
2011-09-15 20:18:40Ерик Ян Лантинк
Erik YAn Lantink
НИДЕРЛАНДИЯDirector
2011-07-04 17:51:14Николай Ценков Нешев
Nikolay TSenkov Neshev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-07-04 17:51:14Николай Ценков Нешев
Nikolay TSenkov Neshev
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-26 14:33:21ПИКАДИЛИ ЕАД
PIKADILI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. БИТОЛЯ 1А
2010-07-26 14:33:21Деян Йеремич
Deyan Yeremich
СЪРБИЯDirector
2009-10-01 11:44:10ПИКАДИЛИ
PIKADILI
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2009-10-01 11:44:10АЛЕКСАНДЪР ЧАМПАРЕВИЧ
ALEKSANDAR CHAMPAREVICH
СЪРБИЯRepresentative
2009-10-01 11:44:10ДЕЛТА МАКСИ
DELTA MAKSI
СЪРБИЯSoleCapitalOwner
2009-06-18 18:20:39АЛЕКСАНДЪР ЧАМПАРЕВИЧ
ALEKSANDAR CHAMPAREVICH
СЪРБИЯRepresentative
2009-06-18 18:20:39ВОИСЛАВ ГЛАВИНИЧ
VOISLAV GLAVINICH
СЪРБИЯDirector
2009-06-18 18:20:39АЛЕКСАНДЪР ЧАМПАРЕВИЧ
ALEKSANDAR CHAMPAREVICH
СЪРБИЯDirector
2009-06-18 18:20:39ДРАГАН ФИЛИПОВИЧ
DRAGAN FILIPOVICH
СЪРБИЯDirector
2009-06-18 18:20:39ГЕОРГИ ГАНЧЕВ ПАПУРОВ
GEORGI GANCHEV PAPUROV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-06-18 18:20:39СТАНИСЛАВ РУСАЛИНОВ НИКОЛАЕВ
STANISLAV RUSALINOV NIKOLAEV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-02-04 16:27:59ПИКАДИЛИ
PIKADILI
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-04 16:27:59ПИКАДИЛИ ЕАД
PIKADILI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9002 ул. БИТОЛЯ 1А
2008-02-04 16:27:59ПИКАДИЛИ ЕАД
PIKADILI EAD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ; РАЗВИТИЕ НА ВЕРИГА ОТ СУПЕРМАРКЕТИ; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ И ВЕЩИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; КОМИСИОННА, СЕРВИЗНА, РЕМОНТНА, ТРАНСПОРТНА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, РЕКЛАМНА, ТУРИСИТЧЕСКА, ХОТЕЛИЕРСКА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЖИВОТИНСКА; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ-ВНОС-ИЗНОС; ГРАЖДАНСКО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2008-02-04 16:27:59АЛЕКСАНДЪР ЧАМПАРЕВИЧ
ALEKSANDAR CHAMPAREVICH
Representative
2008-02-04 16:27:59СТЕФАН АСЕНОВ КОСЕВ
STEFAN ASENOV KOSEV
Director
2008-02-04 16:27:59АЛЕКСАНДЪР ЧАМПАРЕВИЧ
ALEKSANDAR CHAMPAREVICH
Director
2008-02-04 16:27:59ГЕОРГИ ГАНЧЕВ ПАПУРОВ
GEORGI GANCHEV PAPUROV
Director
2008-02-04 16:27:59ДРАГАН ФИЛИПОВИЧ
DRAGAN FILIPOVICH
Director
2008-02-04 16:27:59ВОИСЛАВ ГЛАВИНИЧ
VOISLAV GLAVINICH
Director

Проверки в други регистри за фирмата ПИКАДИЛИ PIKADILI (ЕИК: 103823381)
Check other registries about the company ПИКАДИЛИ PIKADILI (ID: 103823381)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More