Събития с лица свързани с компанията ДРАМ (ЕИК: 103824444)
Events with persons connected to the company DRAM (ID: 103824444)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103824444)
Към 2020-01-24 08:15:04 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 08:15:04 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-08-15 12:10:23ОБЩИНА ВАРНА
OBSHTINA VARNA
Distraint
2016-08-15 12:10:23ДРАМ ООД
DRAM OOD
Distraints
2016-08-15 12:10:23БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ДРАМОВ
BORISLAV TODOROV DRAMOV
Description406
2014-12-08 10:39:56БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ДРАМОВ
BORISLAV TODOROV DRAMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-12-08 10:39:56ЯНКА ЙОРДАНОВА ДРАМОВА
YANKA YORDANOVA DRAMOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3400 Sell to: БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ДРАМОВ
2014-12-08 10:39:56БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ДРАМОВ
BORISLAV TODOROV DRAMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3400 Buy from: ЯНКА ЙОРДАНОВА ДРАМОВА
2014-05-14 19:10:17Банка ДСК
Banka DSK
Distraints
2014-05-09 12:57:18ЯНКА ЙОРДАНОВА ДРАМОВА
YANKA YORDANOVA DRAMOVA
Description406
2012-11-12 16:14:19БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ДРАМОВ
BORISLAV TODOROV DRAMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-11-12 16:14:19ТОДОР БОРИСЛАВОВ ДРАМОВ
TODOR BORISLAVOV DRAMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ДРАМОВ
2012-11-12 16:14:19БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ДРАМОВ
BORISLAV TODOROV DRAMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: ТОДОР БОРИСЛАВОВ ДРАМОВ
2009-01-28 15:37:56БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ДРАМОВ
BORISLAV TODOROV DRAMOV
Manager
2009-01-28 15:37:56ЯНКА ЙОРДАНОВА ДРАМОВА
YANKA YORDANOVA DRAMOVA
Partner
2009-01-28 15:37:56БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ДРАМОВ
BORISLAV TODOROV DRAMOV
Partner
2009-01-28 15:37:56ЯНКА ЙОРДАНОВА ДРАМОВА
YANKA YORDANOVA DRAMOVA
ShareTransfer
100 Sell to: БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ДРАМОВ
2009-01-28 15:37:56БОРИСЛАВ ТОДОРОВ ДРАМОВ
BORISLAV TODOROV DRAMOV
ShareTransfer
100 Buy from: ЯНКА ЙОРДАНОВА ДРАМОВА
2008-03-10 11:51:28ТОДОР БОРИСЛАВОВ ДРАМОВ
TODOR BORISLAVOV DRAMOV
Manager
2008-01-23 10:13:36ДРАМ
DRAM
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-01-23 10:13:36ДРАМ ООД
DRAM OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ул. УСТА КОЛЮ ФИЧЕТО 1
2008-01-23 10:13:36ДРАМ ООД
DRAM OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВСЯКАКЪВ ВИД РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ,ЦЕННИ КНИЖА И ОБЕКТИ НА ИНТЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ;ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ-ВЪТРЕШНИ И МЕЖДУНАРОДНИ;СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В СВОБОДНИТЕ МИТНИЧЕСКИ ЗОНИ;ПРОЙЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ ПРЕРАБОТКА,СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА РАЗРЕШЕНАТА ОТ ЗАКОНА СЕЛКОСТОПАНСКА,ЖИВОТИНСКА И РАЗТИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ;ВНОС И ИЗНОС КАКТО И СПЕЦИФИЧНИ ОПЕРАЦИИ,БАРТЕРНИ,РЕАКСПОРТНИ И КОМПЕСАЦИОННИ,СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НАДЛЕЖНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ОРГАНИ;ПРОЙЗВОДСТВО ,ТЪРГОВИЯ И ДИЗАЙН НА ОБЛЕКЛА;ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО,РЕСТОРАНТЬОРСТВО,ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНСКА ДЕЙНОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ,СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ; ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ;СТРОЙТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ; ПРОЕКТИРАНЕ,СТРОИТЕЛСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ,ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ,ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ,ИНВЕСТИТОРСКА ДЕЙНОСТ,СЛЕД СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
2008-01-23 10:13:36ЯНКА ЙОРДАНОВА ДРАМОВА
YANKA YORDANOVA DRAMOVA
Manager
2008-01-23 10:13:36ВЕНЦИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ДРАМОВ
VENTSISLAV BORISLAVOV DRAMOV
Partner
2008-01-23 10:13:36ЯНКА ЙОРДАНОВА ДРАМОВА
YANKA YORDANOVA DRAMOVA
Partner
2008-01-23 10:13:36ДОБРОМИР БОРИСЛАВОВ ДРАМОВ
DOBROMIR BORISLAVOV DRAMOV
Partner
2008-01-23 10:13:36ТОДОР БОРИСЛАВОВ ДРАМОВ
TODOR BORISLAVOV DRAMOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ДРАМ DRAM (ЕИК: 103824444)
Check other registries about the company ДРАМ DRAM (ID: 103824444)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More