Събития с лица свързани с компанията ЕРИКА КО (ЕИК: 103827650)
Events with persons connected to the company ERIKA KO (ID: 103827650)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103827650)
Към 2020-01-18 18:48:06 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 18:48:06 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 4 404 000,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-01-05 14:55:00Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
Distraints
2014-12-22 13:04:06ДАНИЕЛА РАДОСЛАВОВА ВАСИЛЕВА
DANIELA RADOSLAVOVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯDescription406
2013-10-29 12:09:38СИБАНК
SIBANK
Distraints
2013-10-23 13:20:41ДАНИЕЛА РАДОСЛАВОВА ВАСИЛЕВА
DANIELA RADOSLAVOVA VASILEVA
Description406
2008-09-23 10:18:01ЕРИКА КО
ERIKA KO
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-09-23 10:18:01ДАНИЕЛА РАДОСЛАВОВА ВАСИЛЕВА
DANIELA RADOSLAVOVA VASILEVA
SoleCapitalOwner
2008-09-23 10:18:01ВИОЛИН КАЛЧЕВ ВАСИЛЕВ
VIOLIN KALCHEV VASILEV
ShareTransfer
1500 Sell to: ДАНИЕЛА РАДОСЛАВОВА ВАСИЛЕВА
2008-09-23 10:18:01ДАНИЕЛА РАДОСЛАВОВА ВАСИЛЕВА
DANIELA RADOSLAVOVA VASILEVA
ShareTransfer
1500 Buy from: ВИОЛИН КАЛЧЕВ ВАСИЛЕВ
2008-01-21 10:30:18ЕРИКА КО
ERIKA KO
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-01-21 10:30:18ЕРИКА КО ЕООД
ERIKA KO EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 Местност Капелова градина, УПИ ІІ-340 в кв.3 ЗПЗ ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС ЕРИКА
2008-01-21 10:30:18ЕРИКА КО ЕООД
ERIKA KO EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ДЕКОРАТИВЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА БИТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА; ПРОИЗВОДСТВО, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ; ПОКУПКА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И СТОКИ В СУРОВ, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВИЯ С АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ СЛЕД ЛИЦЕНЗ; ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛНИ ПРОДУНТИ И ПРИРОДЕН ГАЗ; ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СПЕДЕЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ И КОМИСИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ТУРИСТИЧЕСКИ, ЕКСНУРЗИОННИ И ТУРОПЕРАТОРСКИ УСЛУГИ СЛЕД ЛИЦЕНЗ; ХОТЕЛИЕРСКИ И РЕСТОРАНТЬОРСКИ УСЛУГИ СЛЕД ЛИЦЕНЗ; РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; ЛИЗИНГ; СТРОИТЕЛНИ И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ; АВТОРЕМОНТНИ И КОРАБОРЕМОНТНИ РАБОТИ; УСЛУГИ В КОРАБОПЛАВАНЕТО; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПРОДАЖБА И ПОДДРЪЖКА НА ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ САТЕЛИТНИ, НАЗЕМНИ, ЛОКАЛНИ И КАБЕЛНИ ВИДЕО-, РАДИО- И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ; ИМПРЕСАРСКИ И ПРОГРАМНИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО- И ЗВУКОЗАПИСИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ.
2008-01-21 10:30:18ДАНИЕЛА РАДОСЛАВОВА ВАСИЛЕВА
DANIELA RADOSLAVOVA VASILEVA
Manager
2008-01-21 10:30:18ДАНИЕЛА РАДОСЛАВОВА ВАСИЛЕВА
DANIELA RADOSLAVOVA VASILEVA
Partner
2008-01-21 10:30:18ВИОЛИН КАЛЧЕВ ВАСИЛЕВ
VIOLIN KALCHEV VASILEV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ЕРИКА КО ERIKA KO (ЕИК: 103827650)
Check other registries about the company ЕРИКА КО ERIKA KO (ID: 103827650)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More