Събития с лица свързани с компанията ИНВЕСТ БАЛКАН ТУР (ЕИК: 103869884)
Events with persons connected to the company INVEST BALKAN TUR (ID: 103869884)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103869884)
Към 2020-02-19 11:14:59 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 11:14:59 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-07-03 16:47:21ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ
ENERGO-PRO PRODAZHBI
Distraints
2014-06-27 12:50:57КРАСИМИР ЖЕЛЕВ СУЛЕВ
KRASIMIR ZHELEV SULEV
Description406
2012-05-22 12:18:06ВЕРА ОЛЕГОВА СТЕПАНОВА
VERA OLEGOVA STEPANOVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-05-22 12:18:06ВЕРА ОЛЕГОВА СТЕПАНОВА
VERA OLEGOVA STEPANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-05-22 12:18:06СТОЯН ДОНЧЕВ СТОЯНОВ
STOYAN DONCHEV STOYANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Sell to: ВЕРА ОЛЕГОВА СТЕПАНОВА
2012-05-22 12:18:06ВЕРА ОЛЕГОВА СТЕПАНОВА
VERA OLEGOVA STEPANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Buy from: СТОЯН ДОНЧЕВ СТОЯНОВ
2011-01-12 15:38:57Красимир Желев Сулев
Krasimir ZHelev Sulev
БЪЛГАРИЯLiquidator
2008-08-18 11:42:32КРАСИМИР ЖЕЛЕВ СУЛЕВ
KRASIMIR ZHELEV SULEV
Procurators
2008-07-15 15:24:36КРАСИМИР ЖЕЛЕВ СУЛЕВ
KRASIMIR ZHELEV SULEV
Manager
2008-07-15 15:24:36КРАСИМИР ЖЕЛЕВ СУЛЕВ
KRASIMIR ZHELEV SULEV
Partner
2008-07-15 15:24:36ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИЧЕВ
DIMITAR STOYANOV DICHEV
ShareTransfer
500 Sell to: КРАСИМИР ЖЕЛЕВ СУЛЕВ
2008-07-15 15:24:36КРАСИМИР ЖЕЛЕВ СУЛЕВ
KRASIMIR ZHELEV SULEV
ShareTransfer
500 Buy from: ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИЧЕВ
2008-07-15 15:19:25ИНВЕСТ БАЛКАН ТУР
INVEST BALKAN TUR
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-07-15 15:19:25ИНВЕСТ БАЛКАН ТУР ООД
INVEST BALKAN TUR OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. КНЯЗ БАТЕНБЕРГ 6
2008-07-15 15:19:25ИНВЕСТ БАЛКАН ТУР ООД
INVEST BALKAN TUR OOD
SubjectOfActivity
ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; УПРАВЛЕНСКИ И КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА; МЕНИДЖЪРСКИ КОНТРАКТИ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРИ, СИМПОЗИУМИ, КОНФЕРЕНЦИИ И ДР; РЕКЛАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ИМПОРТ, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ И СУРОВИНИ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, В Т.Ч. ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; ПОСРЕДНИЧЕСТВО И КОМЕСИОНЕРСТВО; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
2008-07-15 15:19:25ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИЧЕВ
DIMITAR STOYANOV DICHEV
Manager
2008-07-15 15:19:25КРАСИМИР ЖЕЛЕВ СУЛЕВ
KRASIMIR ZHELEV SULEV
Partner
2008-07-15 15:19:25ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИЧЕВ
DIMITAR STOYANOV DICHEV
Partner
2008-07-15 15:19:25СТОЯН ДОНЧЕВ СТОЯНОВ
STOYAN DONCHEV STOYANOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ИНВЕСТ БАЛКАН ТУР INVEST BALKAN TUR (ЕИК: 103869884)
Check other registries about the company ИНВЕСТ БАЛКАН ТУР INVEST BALKAN TUR (ID: 103869884)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More