Събития с лица свързани с компанията АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р НЕДЯЛКА НИКОЛОВА (ЕИК: 103928603)
Events with persons connected to the company AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA PARVICHNA MEDITSINSKA POMOSHT - D-R NEDYALKA NIKOLOVA (ID: 103928603)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103928603)
Към 2020-01-20 03:00:03 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-20 03:00:03 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-11-10 16:45:58АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р НЕДЯЛКА НИКОЛОВА ЕТ
AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA PARVICHNA MEDITSINSKA POMOSHT - D-R NEDYALKA NIKOLOVA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2010-11-10 16:43:21АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р НЕДЯЛКА НИКОЛОВА
AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA PARVICHNA MEDITSINSKA POMOSHT - D-R NEDYALKA NIKOLOVA
LegalForm
Едноличен търговец
2010-11-10 16:43:21АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р НЕДЯЛКА НИКОЛОВА ЕТ
AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA PARVICHNA MEDITSINSKA POMOSHT - D-R NEDYALKA NIKOLOVA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2010-11-10 16:43:21АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р НЕДЯЛКА НИКОЛОВА ЕТ
AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA PARVICHNA MEDITSINSKA POMOSHT - D-R NEDYALKA NIKOLOVA ET
SubjectOfActivity
ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ, ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЛЕД ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.
2010-11-10 16:43:21НЕДЯЛКА ТАШКОВА НИКОЛОВА
NEDYALKA TASHKOVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р НЕДЯЛКА НИКОЛОВА AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA PARVICHNA MEDITSINSKA POMOSHT - D-R NEDYALKA NIKOLOVA (ЕИК: 103928603)
Check other registries about the company АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р НЕДЯЛКА НИКОЛОВА AMBULATORIYA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA PARVICHNA MEDITSINSKA POMOSHT - D-R NEDYALKA NIKOLOVA (ID: 103928603)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More