Събития с лица свързани с компанията ПАРКПЛЕЙС (ЕИК: 103941885)
Events with persons connected to the company PARKPLEYS (ID: 103941885)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103941885)
Към 2020-02-18 16:19:51 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:19:51 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-06-08 16:19:48ПАРКПЛЕЙС
PARKPLEYS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-06-08 16:19:48МИЛЕН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ
MILEN KANCHEV KANCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-06-08 16:19:48ЕМАНУИЛ ЖЕКОВ МАНОЛОВ
EMANUIL ZHEKOV MANOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-06-08 16:19:48МИЛЕН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ
MILEN KANCHEV KANCHEV
SoleCapitalOwner
2011-06-08 16:19:48МИЛЕН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ
MILEN KANCHEV KANCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ЕМАНУИЛ ЖЕКОВ МАНОЛОВ
2011-06-08 16:19:48ЕМАНУИЛ ЖЕКОВ МАНОЛОВ
EMANUIL ZHEKOV MANOLOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: МИЛЕН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ
2008-05-26 13:59:12ПАРКПЛЕЙС
PARKPLEYS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-05-26 13:59:12ПАРКПЛЕЙС ЕООД
PARKPLEYS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. ГЕОРГИ ЖИВКОВ 41 ет.1 ап.2
2008-05-26 13:59:12ПАРКПЛЕЙС ЕООД
PARKPLEYS EOOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБАРБОТЕН ВИД;ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗОВДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО, ХОТЕЛИЕРСКИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/; РЕСТОРАНТЬОРСКИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, ТУРОПЕРАТОРСКА /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/ И ТУРАГЕНТСКА /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/ ДЕЙНОСТИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, ЛИЗИНГ:
2008-05-26 13:59:12МИЛЕН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ
MILEN KANCHEV KANCHEV
Manager
2008-05-26 13:59:12МИЛЕН КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ
MILEN KANCHEV KANCHEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПАРКПЛЕЙС PARKPLEYS (ЕИК: 103941885)
Check other registries about the company ПАРКПЛЕЙС PARKPLEYS (ID: 103941885)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More