Събития с лица свързани с компанията ИСО (ЕИК: 103960316)
Events with persons connected to the company ISO (ID: 103960316)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103960316)
Към 2020-02-19 11:11:31 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 11:11:31 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-11-18 10:41:58РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
Distraints
2011-11-17 11:57:38ИСМАИЛ АЗИС ИСМАИЛ
ISMAIL AZIS ISMAIL
Description406
2011-04-21 09:48:48ИСМАИЛ АЗИС ИСМАИЛ
ISMAIL AZIS ISMAIL
БЪЛГАРИЯLiquidator
2010-07-27 10:38:06ИСО
ISO
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-07-27 10:38:06ИСО ЕООД
ISO EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9023 ж.к. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК бл. 408 вх.8 ет.7 ап.20
2010-07-27 10:38:06ИСО ЕООД
ISO EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.ГЕОРГИ ЖИВКОВ 4
2010-07-27 10:38:06ИСО ЕООД
ISO EOOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ, С ЦЕЛ ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СОБСТВЕНИ СТОКИ, КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ-ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; БУТИЛИРАНЕ И ТЪРГОВИЯ С РАСТИТЕЛНИ МАСЛА. ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ /ЛИЦЕНЗ/ ОТ КОМПЕТЕНТЕН ДЪРЖАВЕН ОРГАН, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.
2010-07-27 10:38:06ИСМАИЛ АЗИС ИСМАИЛ
ISMAIL AZIS ISMAIL
БЪЛГАРИЯManager
2010-07-27 10:38:06ИСМАИЛ АЗИС ИСМАИЛ
ISMAIL AZIS ISMAIL
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ИСО ISO (ЕИК: 103960316)
Check other registries about the company ИСО ISO (ID: 103960316)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More