Събития с лица свързани с компанията УАВЕ (ЕИК: 103978467)
Events with persons connected to the company UAVE (ID: 103978467)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103978467)
Към 2020-01-29 16:47:12 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 16:47:12 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-10-13 10:19:27УАВЕ
UAVE
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-10-13 10:19:27УАВЕ ЕООД
UAVE EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Попово 7800 ул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 4
2010-10-13 10:19:27УАВЕ ЕООД
UAVE EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ЛИЗИНГ И УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО; СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ТАКЪВ.
2010-10-13 10:19:27ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ ЗЛАТЕВ
DIMITAR ZLATKOV ZLATEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-10-13 10:19:27ТРИСТРАМ МАРК ПОУЛ ДЖЕФРИС
TRISTRAM MARK POUL DZHEFRIS
ВЕЛИКОБРИТАНИЯManager
2010-10-13 10:19:27ДЖОН БЕДФОРД
DZHON BEDFORD
ВЕЛИКОБРИТАНИЯManager
2010-10-13 10:19:27ТРИСТРАМ МАРК ПОУЛ ДЖЕФРИС
TRISTRAM MARK POUL DZHEFRIS
ВЕЛИКОБРИТАНИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата УАВЕ UAVE (ЕИК: 103978467)
Check other registries about the company УАВЕ UAVE (ID: 103978467)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More