Събития с лица свързани с компанията АНТАРЕС 1 (ЕИК: 103980692)
Events with persons connected to the company ANTARES 1 (ID: 103980692)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 103980692)
Към 2020-02-19 11:19:32 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 11:19:32 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-12-01 11:37:30ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ
ENERGO-PRO PRODAZHBI
Distraints
2015-11-25 12:41:53ВАСИЛ ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
VASIL ILIEV VASILEV
Description406
2011-02-09 12:05:04БИ ПИ АЙ
BI PI AY
TransformingCompany
2011-02-09 12:05:04АНТАРЕС 1
ANTARES 1
Successor703
2008-03-28 15:22:42АНТАРЕС 1 ЕООД
ANTARES 1 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. РАЙКО ЖИНЗИФОВ 40-42
2008-03-28 15:22:42ВАСИЛ ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
VASIL ILIEV VASILEV
Manager
2008-03-28 15:22:42ВАСИЛ ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
VASIL ILIEV VASILEV
SoleCapitalOwner
2008-03-28 15:22:42ЖИВКО ЯНКОВ ВИЧЕВ
ZHIVKO YANKOV VICHEV
ShareTransfer
5000 Sell to: ВАСИЛ ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
2008-03-28 15:22:42ВАСИЛ ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ
VASIL ILIEV VASILEV
ShareTransfer
5000 Buy from: ЖИВКО ЯНКОВ ВИЧЕВ
2008-03-28 15:02:48АНТАРЕС 1
ANTARES 1
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-03-28 15:02:48АНТАРЕС 1 ЕООД
ANTARES 1 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Провадия 9200 ул. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 69Б
2008-03-28 15:02:48АНТАРЕС 1 ЕООД
ANTARES 1 EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С РАЗЛИЧНИ СТОКИ; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; СТРОИТЕЛНА, РЕМОНТНА, МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА
2008-03-28 15:02:48ЖИВКО ЯНКОВ ВИЧЕВ
ZHIVKO YANKOV VICHEV
Manager
2008-03-28 15:02:48ЖИВКО ЯНКОВ ВИЧЕВ
ZHIVKO YANKOV VICHEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АНТАРЕС 1 ANTARES 1 (ЕИК: 103980692)
Check other registries about the company АНТАРЕС 1 ANTARES 1 (ID: 103980692)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More