Събития с лица свързани с компанията РАХОВЕЦ - ТУРИСТ (ЕИК: 104005797)
Events with persons connected to the company RAHOVETS - TURIST (ID: 104005797)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 104005797)
Към 2020-01-26 11:40:52 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 11:40:52 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-01-21 19:10:11МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
MARTIN DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-01-21 19:10:11АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ATANAS DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-01-21 19:10:11ТЕРЕЗА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
TEREZA DIMITROVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2015-01-21 19:10:11ЦАНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
TSANKA HRISTOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2015-01-21 19:10:11РАХОВЕЦ - ТУРИСТ ООД
RAHOVETS - TURIST OOD
SubjectOfActivity
ДОБИВАНЕ, ПРЕРАБОТВАНЕ И СДЕЛКИ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ СЪС И ОТ ТЯХ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКА, АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ C ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; ВНОС И ИЗНОС; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПЛАСМЕНТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ; ТУРИСТИЧЕСКА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ ЗА БИТА; БАРТЕРНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; МАРКЕТИНГ И ЛИЗИНГ; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ; РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ПРОГРАМНИ УСЛУГИ; ЗАБАВНИ, ЕЛЕКТРОННИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ИГРИ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2009-11-12 12:30:34ТЕРЕЗА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
TEREZA DIMITROVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-11-12 12:30:34ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR ATANASOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-11-12 12:30:34ЦАНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
TSANKA HRISTOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-11-12 12:30:34ЦАНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
TSANKA HRISTOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: ТЕРЕЗА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
2009-11-12 12:30:34ТЕРЕЗА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
TEREZA DIMITROVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: ЦАНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
2009-11-12 12:30:34ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR ATANASOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: ТЕРЕЗА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
2009-11-12 12:30:34ТЕРЕЗА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
TEREZA DIMITROVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
2008-10-08 10:04:41РАХОВЕЦ - ТУРИСТ
RAHOVETS - TURIST
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-10-08 10:04:41РАХОВЕЦ - ТУРИСТ ООД
RAHOVETS - TURIST OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 пл. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ 1, хотел РАХОВЕЦ
2008-10-08 10:04:41РАХОВЕЦ - ТУРИСТ ООД
RAHOVETS - TURIST OOD
SubjectOfActivity
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКА, АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ C ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; ВНОС И ИЗНОС; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПЛАСМЕНТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ; ТУРИСТИЧЕСКА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ ЗА БИТА; БАРТЕРНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; МАРКЕТИНГ И ЛИЗИНГ; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ; РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ПРОГРАМНИ УСЛУГИ; ЗАБАВНИ, ЕЛЕКТРОННИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ИГРИ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2008-10-08 10:04:41ЦАНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
TSANKA HRISTOVA DIMITROVA
Manager
2008-10-08 10:04:41ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
DIMITAR ATANASOV DIMITROV
Partner
2008-10-08 10:04:41ЦАНКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
TSANKA HRISTOVA DIMITROVA
Partner
2008-10-08 10:04:41МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
MARTIN DIMITROV DIMITROV
Partner
2008-10-08 10:04:41АТАНАС ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ATANAS DIMITROV DIMITROV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата РАХОВЕЦ - ТУРИСТ RAHOVETS - TURIST (ЕИК: 104005797)
Check other registries about the company РАХОВЕЦ - ТУРИСТ RAHOVETS - TURIST (ID: 104005797)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More