Събития с лица свързани с компанията БОРИС АНЧЕВ - МИТКО ГЕОРГИЕВ (ЕИК: 104061286)
Events with persons connected to the company BORIS ANCHEV - MITKO GEORGIEV (ID: 104061286)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 104061286)
Към 2020-01-29 16:50:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 16:50:45 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-03-19 09:53:03БОРИС АНЧЕВ - МИТКО ГЕОРГИЕВ
BORIS ANCHEV - MITKO GEORGIEV
LegalForm
Едноличен търговец
2008-03-19 09:53:03БОРИС АНЧЕВ - МИТКО ГЕОРГИЕВ ЕТ
BORIS ANCHEV - MITKO GEORGIEV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2008-03-19 09:53:03БОРИС АНЧЕВ - МИТКО ГЕОРГИЕВ ЕТ
BORIS ANCHEV - MITKO GEORGIEV ET
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРОДАЖБА С БАРТЕРНИ, КОНСИГНАЦИОННИ И КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ВНОС-ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ И СТОКИ ЗА БИТА, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКЪВ ВИД СДЕЛКИ НА РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ - ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ, БУБАРСТВО, ЦВЕТЯ, ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ И ДЪРВЕТА, МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ, ГЪБИ, ДИВОРАСТЯЩИ ПЛОДОВЕ И БИЛКИ, РАЗКРИВАНЕ НА МАГАЗИНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ВСЯКАКЪВ ВИД ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, БУТИК ЗА МОДНИ И ЛУКСОЗНИ СТОКИ, ПАРФЮМЕРИЯ И КИНКАЛЕРИЯ, КОМИСИОННИ, ОКАЗИОННИ И АНТИКВАРНИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, БАР, ДИСКОТЕКА, КАФЕ АПЕРИТИВ И ПАВИЛИОН ЗА ПРОДАЖБА НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СОКОВЕ, КАФЕ, ЧАЙ, ЯДКИ, СЛАДОЛЕД, ТЕСТЕНИ И СЛАДКАРСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, МЕХАНИЗИРАНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ И ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВСЯКАКЪВ ВИД АВТОМОБИЛИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ, КОМПЛЕКСНА АВТОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, МАРКЕТИНГ, ИНЖЕНЕРИНГ, ИМПРЕСАРСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, РАЗКРИВАНЕ НА СПОРТНИ ШКОЛИ И ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВСЯКАКЪВ ВИД СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ВАЛУТЕН МАГАЗИН ЗА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ СЛЕД СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ, ДЪРВОДЕЛСКИ И БЪЧВАРСКИ УСЛУГИ, ШИВАШКИ И ПЛЕТАЧЕСКИ И ТАПИЦЕРСКИ УСЛУГИ, РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И НАПИТКИ, ЕЛЕКТРО И ГАЗОЗАВАРЪЧНИ, СТРУГАРСКИ, ШЛОСЕРСКИ И ВОДОСНАБДИТЕЛНО-КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, СТУДИО ЗА ЗАПИСИ С АУДИОВИЗУАЛНА ТЕХНИКА, ПРОДАЖБАТА И ДАВАНЕТО ИМ ПОД НАЕМ, КИНО ВИДЕО КЛУБ, РАЗКРИВАНЕ НА ЗАЛИ ЗА СПОРТНИ, ЗАНИМАТЕЛНИ, МЕХАНИЧНИ И ЕЛЕКТРОННИ ИГРИ.
2008-03-19 09:53:03МИТКО БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ
MITKO BORISOV GEORGIEV
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата БОРИС АНЧЕВ - МИТКО ГЕОРГИЕВ BORIS ANCHEV - MITKO GEORGIEV (ЕИК: 104061286)
Check other registries about the company БОРИС АНЧЕВ - МИТКО ГЕОРГИЕВ BORIS ANCHEV - MITKO GEORGIEV (ID: 104061286)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More