Събития с лица свързани с компанията СТЕФАН ДИМИТРОВ - 98 (ЕИК: 104086841)
Events with persons connected to the company STEFAN DIMITROV - 98 (ID: 104086841)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 104086841)
Към 2020-01-26 10:53:24 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 10:53:24 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-02-12 15:12:05СТЕФАН ДИМИТРОВ - 98
STEFAN DIMITROV - 98
LegalForm
Едноличен търговец
2009-02-12 15:12:05СТЕФАН ДИМИТРОВ - 98 ЕТ
STEFAN DIMITROV - 98 ET
БЪЛГАРИЯSeat
2009-02-12 15:12:05СТЕФАН ДИМИТРОВ - 98 ЕТ
STEFAN DIMITROV - 98 ET
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО; РАЗКРИВАНЕ ИЛИ НАЕМАНЕ ПОД НАЕМ НА МАГАЗИНИ И ПРОДАЖБА В ТЯХ НА ХРАНИТЕЛНИ И ДРУГИ СТОКИ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПОСРЕДНИЧЕСКА, КОМИСИОННА И ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2009-02-12 15:12:05СТЕФАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
STEFAN IVANOV DIMITROV
PhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата СТЕФАН ДИМИТРОВ - 98 STEFAN DIMITROV - 98 (ЕИК: 104086841)
Check other registries about the company СТЕФАН ДИМИТРОВ - 98 STEFAN DIMITROV - 98 (ID: 104086841)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More