Събития с лица свързани с компанията РАХОВЕЦ-АВТО - КРАСИМИР СТАНЧЕВ (ЕИК: 104088963)
Events with persons connected to the company RAHOVETS-AVTO - KRASIMIR STANCHEV (ID: 104088963)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 104088963)
Към 2020-01-29 16:58:09 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 16:58:09 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-05-14 09:34:28РАХОВЕЦ-АВТО - КРАСИМИР СТАНЧЕВ
RAHOVETS-AVTO - KRASIMIR STANCHEV
LegalForm
Едноличен търговец
2009-05-14 09:34:28РАХОВЕЦ-АВТО - КРАСИМИР СТАНЧЕВ ЕТ
RAHOVETS-AVTO - KRASIMIR STANCHEV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2009-05-14 09:34:28РАХОВЕЦ-АВТО - КРАСИМИР СТАНЧЕВ ЕТ
RAHOVETS-AVTO - KRASIMIR STANCHEV ET
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКА, ВЪНШНОТЪРГОВСКА, КОМИСИОННА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ; РЕМОНТ, ПОДДРЪЖКА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ, АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСКИ И БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2009-05-14 09:34:28КРАСИМИР МАРКОВ СТАНЧЕВ
KRASIMIR MARKOV STANCHEV
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата РАХОВЕЦ-АВТО - КРАСИМИР СТАНЧЕВ RAHOVETS-AVTO - KRASIMIR STANCHEV (ЕИК: 104088963)
Check other registries about the company РАХОВЕЦ-АВТО - КРАСИМИР СТАНЧЕВ RAHOVETS-AVTO - KRASIMIR STANCHEV (ID: 104088963)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More