Събития с лица свързани с компанията РАХОВЕЦ-ЕКСПРЕС - ПЛАМЕН СТАНЧЕВ (ЕИК: 104088970)
Events with persons connected to the company RAHOVETS-EKSPRES - PLAMEN STANCHEV (ID: 104088970)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 104088970)
Към 2020-01-29 17:50:48 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 17:50:48 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-11-25 12:43:28РАХОВЕЦ-ЕКСПРЕС - ПЛАМЕН СТАНЧЕВ
RAHOVETS-EKSPRES - PLAMEN STANCHEV
LegalForm
Едноличен търговец
2010-11-25 12:43:28РАХОВЕЦ-ЕКСПРЕС - ПЛАМЕН СТАНЧЕВ ЕТ
RAHOVETS-EKSPRES - PLAMEN STANCHEV ET
БЪЛГАРИЯSeat
2010-11-25 12:43:28РАХОВЕЦ-ЕКСПРЕС - ПЛАМЕН СТАНЧЕВ ЕТ
RAHOVETS-EKSPRES - PLAMEN STANCHEV ET
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКА, ВЪНШНОТЪРГОВСКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ С ВСЯКЪВ ВИД СТОКИ; РЕМОНТ, ПОДДРЪЖКА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ; ДИАГНОСТИКА НА АВТОМОБИЛИ, ПЪТНА ПОМОЩ; ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАСКА ПРОДУКЦИЯ И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2010-11-25 12:43:28ПЛАМЕН МАРКОВ СТАНЧЕВ
PLAMEN MARKOV STANCHEV
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата РАХОВЕЦ-ЕКСПРЕС - ПЛАМЕН СТАНЧЕВ RAHOVETS-EKSPRES - PLAMEN STANCHEV (ЕИК: 104088970)
Check other registries about the company РАХОВЕЦ-ЕКСПРЕС - ПЛАМЕН СТАНЧЕВ RAHOVETS-EKSPRES - PLAMEN STANCHEV (ID: 104088970)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More