Събития с лица свързани с компанията РУМЕН ДЕНЧЕВ - 98 (ЕИК: 104097574)
Events with persons connected to the company RUMEN DENCHEV - 98 (ID: 104097574)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 104097574)
Към 2020-01-29 17:25:48 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 17:25:48 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-12-13 10:05:46РУМЕН ДЕНЧЕВ - 98
RUMEN DENCHEV - 98
LegalForm
Едноличен търговец
2010-12-13 10:05:46РУМЕН ДЕНЧЕВ - 98 ЕТ
RUMEN DENCHEV - 98 ET
БЪЛГАРИЯSeat
2010-12-13 10:05:46РУМЕН ДЕНЧЕВ - 98 ЕТ
RUMEN DENCHEV - 98 ET
SubjectOfActivity
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ЕДРО И ДРЕБНО; АВТОМОНТЪОРСКИ, РАДИОТЕЛЕВИОННИ УСЛУГИ, УСЛУГИ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ; БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА И СТОКИ; ЦВЕТАРСТВО, ОВОЩАРСТВО-СЕЛЕКЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ; ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ И ТЪРГОВИЯ С ТЯХ, БУБАРСТВО И ПЧЕЛАРСТВО; ПРОДАЖБА НА КНИГИ И СПИСАНИЯ, ВЕСТНИЦИ, УЧЕНИЧЕСКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
2010-12-13 10:05:46РУМЕН ЙОРДАНОВ ДЕНЧЕВ
RUMEN YORDANOV DENCHEV
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата РУМЕН ДЕНЧЕВ - 98 RUMEN DENCHEV - 98 (ЕИК: 104097574)
Check other registries about the company РУМЕН ДЕНЧЕВ - 98 RUMEN DENCHEV - 98 (ID: 104097574)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More