Събития с лица свързани с компанията ПЕГАС - ПАВЛИНА КОСТАДИНОВА (ЕИК: 104500071)
Events with persons connected to the company PEGAS - PAVLINA KOSTADINOVA (ID: 104500071)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 104500071)
Към 2020-01-23 04:56:34 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 04:56:34 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-06-10 09:22:59ПЕГАС - ПАВЛИНА КОСТАДИНОВА
PEGAS - PAVLINA KOSTADINOVA
LegalForm
Едноличен търговец
2009-06-10 09:22:59ПЕГАС - ПАВЛИНА КОСТАДИНОВА ЕТ
PEGAS - PAVLINA KOSTADINOVA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2009-06-10 09:22:59ПЕГАС - ПАВЛИНА КОСТАДИНОВА ЕТ
PEGAS - PAVLINA KOSTADINOVA ET
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА СТОКИ И ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ВНОС И ИЗНОС; ИМПОРТ, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ; КОМИСИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА И ДРУГИ УСЛУГИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ; ИЗДАТЕЛСКА ИЛИ ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, ПРОДАЖБА НА ВЕСТНИЦИ, СПИСАНИЯ, КНИГИ И ДРУГИ ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, МАРКЕТИНГ, ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА ЧУЖБИНА И ДРЕГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2009-06-10 09:22:59ПАВЛИНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
PAVLINA DIMITROVA KOSTADINOVA
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ПЕГАС - ПАВЛИНА КОСТАДИНОВА PEGAS - PAVLINA KOSTADINOVA (ЕИК: 104500071)
Check other registries about the company ПЕГАС - ПАВЛИНА КОСТАДИНОВА PEGAS - PAVLINA KOSTADINOVA (ID: 104500071)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More