Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ (ЕИК: 104518621)
Events with persons connected to the company E.ON BALGARIYA MREZHI (ID: 104518621)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 104518621)
Към 2019-12-15 21:03:12 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-15 21:03:12 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 15 обществени поръчки за 474 570,75 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-04-18 09:50:10ПАВЕЛ ВАНЯ
PAVEL VANYA
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2015-12-21 12:57:13ПЕТР ТЕСАРЖ
PETR TESARZH
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2015-12-02 15:48:22Румен Георгиев Лалев
Rumen Georgiev Lalev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-12-02 15:48:22Румен Георгиев Лалев
Rumen Georgiev Lalev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-11-20 17:14:06Красимир Тодоров Иванов
Krasimir Todorov Ivanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-11-20 17:14:06Красимир Тодоров Иванов
Krasimir Todorov Ivanov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2015-08-25 14:07:35Николай Йорданов Николов
Nikolay Yordanov Nikolov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-08-25 14:07:35Николай Йорданов Николов
Nikolay Yordanov Nikolov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-05-09 10:26:31Михеил Боцвадзе
Miheil Botsvadze
ГРУЗИЯRepresentative
2014-05-09 10:26:31Радослав Георгиев Цветков
Radoslav Georgiev TSvetkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-05-09 10:26:31Радослав Георгиев Цветков
Radoslav Georgiev TSvetkov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-05-09 10:26:31Михеил Боцвадзе
Miheil Botsvadze
ГРУЗИЯBoardManager2
2012-08-31 10:02:54БОЯН МИХАЙЛОВ КЪРШАКОВ
BOYAN MIHAYLOV KARSHAKOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-08-31 10:02:54РАДОСЛАВ МИТКОВ СЛАВОВ
RADOSLAV MITKOV SLAVOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-08-31 10:02:54ЗДЕНЕК ВЕСЕЛИ
ZDENEK VESELI
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSupervisor
2012-08-31 10:02:54МИХАИЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ
MIHAIL DIMITROV ZHELEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-08-02 11:09:33Павел Ваня
Pavel Vanya
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2012-08-02 11:09:33Петр Тесарж
Petr Tesarzh
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2012-08-02 11:09:33Павел Ваня
Pavel Vanya
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2012-08-02 11:09:33Петр Тесарж
Petr Tesarzh
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАBoardManager2
2011-09-21 10:13:08Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД
E.ON BALGARIYA MREZHI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9009 ВАРНА ТАУЪРС-Е, бул. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК 258
2011-02-17 15:27:51ГЮНТЕР ПАУЛ ШУБЕРТ
GYUNTER PAUL SHUBERT
Supervisor
2011-02-17 15:27:51МАРКУС КАУНЕ
MARKUS KAUNE
Supervisor
2011-02-17 15:27:51МАРТИН ЙОХАНЕС КРАУС
MARTIN YOHANES KRAUS
Supervisor
2011-02-17 15:27:51КРАСИМИРА СПИРИДОНОВА ДЮЛГЕРСКА
KRASIMIRA SPIRIDONOVA DYULGERSKA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-02-17 15:27:51МАРИАНА ИВАНОВА ДАРАКЧИЕВА
MARIANA IVANOVA DARAKCHIEVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-09-17 12:04:17АНАТОЛИ РУСАНОВ ТОКМАКЧИЕВ
ANATOLI RUSANOV TOKMAKCHIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-09-17 12:04:17МАРТИН ПЕТРОВ МИРЧЕВ
MARTIN PETROV MIRCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-09-17 12:04:17ВЕРНЕР ОТТО ЙОЗЕФ ХАБЕРКОРН
VERNER OTTO YOZEF HABERKORN
ГЕРМАНИЯBoardManager2
2010-08-30 12:25:56КРАСИМИРА СПИРИДОНОВА ДЮЛГЕРСКА-СТОЙКОВА
KRASIMIRA SPIRIDONOVA DYULGERSKA-STOYKOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-08-30 12:25:56МАРИАНА ИВАНОВА ДАРАКЧИЕВА
MARIANA IVANOVA DARAKCHIEVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-10-02 13:29:32ВЕРНЕР ОТТО ЙОЗЕФ ХАБЕРКОРН
VERNER OTTO YOZEF HABERKORN
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-10-02 13:29:32ВЕРНЕР ОТТО ЙОЗЕФ ХАБЕРКОРН
VERNER OTTO YOZEF HABERKORN
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-05-26 15:08:49МАРТИН ПЕТРОВ МИРЧЕВ
MARTIN PETROV MIRCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-05-26 15:08:49МАРТИН ПЕТРОВ МИРЧЕВ
MARTIN PETROV MIRCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2008-10-27 16:17:31ГЮНТЕР ПАУЛ ШУБЕРТ
GYUNTER PAUL SHUBERT
Supervisor
2008-07-09 16:10:59МАРКУС КАУНЕ
MARKUS KAUNE
Supervisor
2008-04-25 16:37:25МАРТИН ЙОХАНЕС КРАУС
MARTIN YOHANES KRAUS
Supervisor
2008-04-25 16:37:25НИКОЛА ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
NIKOLA HRISTOV DIMITROV
Supervisor
2008-04-25 15:37:40Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ
E.ON BALGARIYA MREZHI
LegalForm
Акционерно дружество
2008-04-25 15:37:40Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД
E.ON BALGARIYA MREZHI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул.Девня 2
2008-04-25 15:37:40Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД
E.ON BALGARIYA MREZHI AD
SubjectOfActivity
ЕКСПЛОАТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА НА ДРУЖЕСТВОТО (ЕРМ), ПРЕДСТАВЛЯВАЩА СЪВКУПНОСТ ОТ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ СЪС СРЕДНО, НИСКО И ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ, ЧРЕЗ КОЯТО ДРУЖЕСТВОТО ИЗВЪРШВА ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ПРИ НАЛИЧИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВАЛИДНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНА ТЕРИТОРИЯ; НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБХВАНАТА ОТ ЕРМ, ДРУЖЕСТВОТО ОСИГУРЯВА: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЧРЕЗ ЕРМ, КАТО ДРУЖЕСТВОТО СКЛЮЧВА И ИЗПЪЛНЯВА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ЕРМ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО; ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕРМ; ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕРМ, ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ: РАЗВИТИЕ НА ЕРМ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПРОГНОЗИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В РЕГИОНА; ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ МРЕЖИ; НАДЕЖДНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕРМ И НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ; ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕРМ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ; ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДРУГИ УСЛУГИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НА СИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ), СВЪРЗАНИ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО И ПРЕНОСА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ.
2008-04-25 15:37:40АНАТОЛИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
ANATOLI SIMEONOV SIMEONOV
Representative
2008-04-25 15:37:40ЕДГАРХ ФРИДРИХ КЕК
EDGARH FRIDRIH KEK
Representative
2008-04-25 15:37:40АНАТОЛИ РУСАНОВ ТОКМАКЧИЕВ
ANATOLI RUSANOV TOKMAKCHIEV
Representative
2008-04-25 15:37:40АНАТОЛИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
ANATOLI SIMEONOV SIMEONOV
BoardManager2
2008-04-25 15:37:40АНАТОЛИ РУСАНОВ ТОКМАКЧИЕВ
ANATOLI RUSANOV TOKMAKCHIEV
BoardManager2
2008-04-25 15:37:40ЕДГАРХ ФРИДРИХ КЕК
EDGARH FRIDRIH KEK
BoardManager2
2008-04-25 15:37:40МАНФРЕД ВИРЗИНГ
MANFRED VIRZING
Supervisor
2008-04-25 15:37:40МАНФРЕД МИХАЕЛ ПААШ
MANFRED MIHAEL PAASH
Supervisor
2008-04-25 15:37:40ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИЛОВСКА
IVANKA GEORGIEVA DILOVSKA
Supervisor
2008-04-25 15:37:40РАЙНХАРД ЕРНСТ АШЕНДОРФ
RAYNHARD ERNST ASHENDORF
Supervisor
2008-04-25 15:37:40ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
VALERI MIRCHEV ZHABLYANOV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ E.ON BALGARIYA MREZHI (ЕИК: 104518621)
Check other registries about the company Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ E.ON BALGARIYA MREZHI (ID: 104518621)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate