Събития с лица свързани с компанията ДЖАМБО 33 (ЕИК: 104615209)
Events with persons connected to the company DZHAMBO 33 (ID: 104615209)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 104615209)
Към 2020-01-28 23:36:38 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-28 23:36:38 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 16 обществени поръчки за 7 201 142,37 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-02-17 10:47:09ДЖАМБО 33
DZHAMBO 33
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-02-17 10:47:09ДЖАМБО 33 ЕООД
DZHAMBO 33 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул.СТАРА ПЛАНИНА 7А
2009-02-17 10:47:09ДЖАМБО 33 ЕООД
DZHAMBO 33 EOOD
SubjectOfActivity
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ И ВИСОЧИННИ УСЛУГИ ПО АЛПИЙСКИ СПОСОБ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСАТВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; МЕНИТЕЛНИЦИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ЛИЗИНГ; ПРЕДОСТАВЯНЕ ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2009-02-17 10:47:09ТОДОР ПЕТРОВ ДЖАМБАЗОВ
TODOR PETROV DZHAMBAZOV
Manager
2009-02-17 10:47:09ТОДОР ПЕТРОВ ДЖАМБАЗОВ
TODOR PETROV DZHAMBAZOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ДЖАМБО 33 DZHAMBO 33 (ЕИК: 104615209)
Check other registries about the company ДЖАМБО 33 DZHAMBO 33 (ID: 104615209)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More