Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ИДАК-Екоенергия (ЕИК: 104640739)
Events with persons connected to the company IDAK-Ekoenergiya (ID: 104640739)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 104640739)
Към 2019-12-10 01:51:11 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-10 01:51:11 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-05-19 10:49:50ИДАК-Екоенергия ООД
IDAK-Ekoenergiya OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1406 бул. „Джеймс Баучър“ 51
2014-05-19 10:49:50ИДАК-Екоенергия ООД
IDAK-Ekoenergiya OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул. Свети Наум 15
2014-05-19 10:49:50Иван Вълчанов Марков
Ivan Valchanov Markov
БЪЛГАРИЯManager
2012-10-01 11:01:09Дак-Консулт
Dak-Konsult
БЪЛГАРИЯPartner
2012-10-01 11:01:09Красимира Крумова Тасева
Krasimira Krumova Taseva
БЪЛГАРИЯPartner
2012-10-01 11:01:09Йордан Стоянов Пенчев
Yordan Stoyanov Penchev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: Красимира Крумова Тасева
2012-10-01 11:01:09Красимира Крумова Тасева
Krasimira Krumova Taseva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: Йордан Стоянов Пенчев
2012-10-01 11:01:09Йордан Стоянов Пенчев
Yordan Stoyanov Penchev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: Дак-Консулт
2012-10-01 11:01:09Дак-Консулт
Dak-Konsult
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: Йордан Стоянов Пенчев
2011-12-16 17:46:32ДАК-КОНСУЛТ
DAK-KONSULT
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-16 17:46:32ЙОРДАН СТОЯНОВ ПЕНЧЕВ
YORDAN STOYANOV PENCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-16 17:46:32КРАСИМИРА КРУМОВА ТАСЕВА
KRASIMIRA KRUMOVA TASEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-16 17:46:32Мария Пенкова Петрова и Николай Атанасов Петров
Mariya Penkova Petrova i Nikolay Atanasov Petrov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: Йордан Стоянов Пенчев
2011-12-16 17:46:32Йордан Стоянов Пенчев
Yordan Stoyanov Penchev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: Мария Пенкова Петрова и Николай Атанасов Петров
2011-12-16 17:46:32Мария Пенкова Петрова и Николай Атанасов Петров
Mariya Penkova Petrova i Nikolay Atanasov Petrov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ДАК - КОНСУЛТ ООД
2011-12-16 17:46:32ДАК - КОНСУЛТ ООД
DAK - KONSULT OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: Мария Пенкова Петрова и Николай Атанасов Петров
2011-12-16 17:46:32ЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ ООД
EKO ENERGOPROEKT OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: КРАСИМИРА КРУМОВА ТАСЕВА
2011-12-16 17:46:32КРАСИМИРА КРУМОВА ТАСЕВА
KRASIMIRA KRUMOVA TASEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ ООД
2011-12-16 17:46:32Мария Пенкова Петрова и Николай Атанасов Петров
Mariya Penkova Petrova i Nikolay Atanasov Petrov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: КРАСИМИРА КРУМОВА ТАСЕВА
2011-12-16 17:46:32КРАСИМИРА КРУМОВА ТАСЕВА
KRASIMIRA KRUMOVA TASEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: Мария Пенкова Петрова и Николай Атанасов Петров
2011-12-07 11:21:32ИДАК-Екоенергия
IDAK-Ekoenergiya
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-12-07 11:21:32ИДАК-Екоенергия ООД
IDAK-Ekoenergiya OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Шемшево 5049 727
2011-12-07 11:21:32ИДАК-Екоенергия ООД
IDAK-Ekoenergiya OOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ БЕЗ ЛИЦЕНЗИЯ ИЛИ С ЛИЦЕНЗИЯ, КОГОТО СЕ ИЗИСКВА ОТ ЗАКОН; ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, МОНТАЖ, СЕРВИЗ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО МИКРО ВЕЦ, ГАЗОВИ И СЛЪНЧЕВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ, ВЕТРОЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ, ПАРКОВЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС И ИЗНОС НА СУРОВИНИ И ПРЕРАБОТЕНИ ПРОДУКТИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ; ПОКУПКА НА СТОКИ И ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО; ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗРЕШЕНИ СТОКИ И РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С РАЗРЕШЕНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2011-12-07 11:21:32КРАСИМИРА КРУМОВА ТАСЕВА
KRASIMIRA KRUMOVA TASEVA
БЪЛГАРИЯManager
2011-12-07 11:21:32ЙОРДАН СТОЯНОВ ПЕНЧЕВ
YORDAN STOYANOV PENCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-12-07 11:21:32АТАНАС НИКОЛОВ ПЕТРОВ
ATANAS NIKOLOV PETROV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-07 11:21:32ЙОРДАН СТОЯНОВ ПЕНЧЕВ
YORDAN STOYANOV PENCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-07 11:21:32Еко ЕНЕРГОПРОЕКТ ООД ООД
Eko ENERGOPROEKT OOD OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-07 11:21:32ДАК-КОНСУЛТ ООД
DAK-KONSULT OOD
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ИДАК-Екоенергия IDAK-Ekoenergiya (ЕИК: 104640739)
Check other registries about the company ИДАК-Екоенергия IDAK-Ekoenergiya (ID: 104640739)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate