Събития с лица свързани с компанията ЮКОС (ЕИК: 104678184)
Events with persons connected to the company YUKOS (ID: 104678184)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 104678184)
Към 2020-02-19 11:13:13 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 11:13:13 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 4 обществени поръчки за 572 650,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-08-06 14:54:24ХРИСТОВ Х.И. 2012 ЕООД
HRISTOV H.I. 2012 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Осми приморски полк 122 Б
2012-08-06 14:54:24ХРИСТОВ Х.И. 2012 ЕООД
HRISTOV H.I. 2012 EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Осми приморски полк 122 Б
2012-06-25 14:27:50ХРИСТО ИЛИЕВ ХРИСТОВ
HRISTO ILIEV HRISTOV
БЪЛГАРИЯManager
2012-06-25 14:27:50ХРИСТО ИЛИЕВ ХРИСТОВ
HRISTO ILIEV HRISTOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-06-25 14:27:50СЛАВИ ФИЛИПОВ ЕМИЛОВ
SLAVI FILIPOV EMILOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ХРИСТО ИЛИЕВ ХРИСТОВ
2012-06-25 14:27:50ХРИСТО ИЛИЕВ ХРИСТОВ
HRISTO ILIEV HRISTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: СЛАВИ ФИЛИПОВ ЕМИЛОВ
2012-06-19 10:18:01ЮКОС ЕООД
YUKOS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗТОК ул. 131 5
2012-06-19 10:18:01ЮКОС ЕООД
YUKOS EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗТОК ул. 131 5
2012-04-11 10:54:31ЮКОС ЕООД
YUKOS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. ПОЛТАВА 3 3
2012-03-29 11:27:04СЛАВИ ФИЛИПОВ ЕМИЛОВ
SLAVI FILIPOV EMILOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-03-29 11:27:04ИВАН НАКЕВ ИВАНОВ
IVAN NAKEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: СЛАВИ ФИЛИПОВ ЕМИЛОВ
2012-03-29 11:27:04СЛАВИ ФИЛИПОВ ЕМИЛОВ
SLAVI FILIPOV EMILOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ИВАН НАКЕВ ИВАНОВ
2012-03-13 11:15:47СЛАВИ ФИЛИПОВ ЕМИЛОВ
SLAVI FILIPOV EMILOV
БЪЛГАРИЯManager
2012-01-04 13:21:24ЮКОС ЕООД
YUKOS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ПРОЛЕТ 20
2012-01-04 13:21:24ЮКОС ЕООД
YUKOS EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ПОЛТАВА 3 3
2011-12-20 12:01:15ЮКОС ЕООД
YUKOS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УЛ. ХРИСТО БЕЛЧЕВ 21
2011-12-20 12:01:15ЮКОС ЕООД
YUKOS EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 УЛ. ПОЛТАВА 3 З
2011-11-30 13:40:03ЮКОС ЕООД
YUKOS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 УЛ. ПРОЛЕТ 20
2011-11-30 13:40:03ЮКОС ЕООД
YUKOS EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 УЛ. ПОЛТАВА 3 З
2011-11-30 13:40:03ИВАН НАКЕВ ИВАНОВ
IVAN NAKEV IVANOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-11-30 13:40:03ИВАН НАКЕВ ИВАНОВ
IVAN NAKEV IVANOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-11-30 13:40:03МЛАДЕН ИВАНОВ НАЧЕВ
MLADEN IVANOV NACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ИВАН НАКЕВ ИВАНОВ
2011-11-30 13:40:03ИВАН НАКЕВ ИВАНОВ
IVAN NAKEV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: МЛАДЕН ИВАНОВ НАЧЕВ
2011-06-04 16:25:50МЛАДЕН ИВАНОВ НАЧЕВ
MLADEN IVANOV NACHEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-06-04 16:25:50СЛАВИ ФИЛИПОВ ЕМИЛОВ
SLAVI FILIPOV EMILOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: МЛАДЕН ИВАНОВ НАЧЕВ
2011-06-04 16:25:50МЛАДЕН ИВАНОВ НАЧЕВ
MLADEN IVANOV NACHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: СЛАВИ ФИЛИПОВ ЕМИЛОВ
2008-01-28 15:19:36ЮКОС
YUKOS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-01-28 15:19:36ЮКОС ЕООД
YUKOS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 СЛИВНИЦА 32
2008-01-28 15:19:36ЮКОС ЕООД
YUKOS EOOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АВТОМОБИЛИ; ОРГАНИЗИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА СЕЛСКОСТОПАНСКА, ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБАТА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ОРГАНИЗИРАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО ВЪВ ВСИЧКИТЕ ИМ ФАЗИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРОЕКТИРАНЕ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ЕКСПОРТ, ИМПОРТ, РЕЕКСПОРТ, КОМПЕНСАЦИОННИ, БАРТЕРНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ЗАЛОГ НА ВЕЩИ; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, СЧЕТОВОДНА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; СТОПАНСКИ ТУРИЗЪМ; ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2008-01-28 15:19:36СЛАВИ ФИЛИПОВ ЕМИЛОВ
SLAVI FILIPOV EMILOV
Manager
2008-01-28 15:19:36СЛАВИ ФИЛИПОВ ЕМИЛОВ
SLAVI FILIPOV EMILOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЮКОС YUKOS (ЕИК: 104678184)
Check other registries about the company ЮКОС YUKOS (ID: 104678184)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More