Събития с лица свързани с компанията СТРОЙ МАКС-2007 (ЕИК: 104701619)
Events with persons connected to the company STROY MAKS-2007 (ID: 104701619)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 104701619)
Към 2020-01-23 05:52:54 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 05:52:54 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 3 524 733,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-11-24 15:13:28СТРОЙ МАКС-2007 ЕООД
STROY MAKS-2007 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. НИКОЛА ГАБРОВСКИ 41
2015-11-24 15:13:28АЙДЪН МЕХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ
AYDAN MEHMEDOV SYULEYMANOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-11-24 15:13:28АЙДЪН МЕХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ
AYDAN MEHMEDOV SYULEYMANOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-11-24 15:13:28БОРИС ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
BORIS GEORGIEV BORISOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: АЙДЪН МЕХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ
2015-11-24 15:13:28АЙДЪН МЕХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ
AYDAN MEHMEDOV SYULEYMANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: БОРИС ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
2013-01-14 09:40:20СТРОЙ МАКС-2007
STROY MAKS-2007
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-01-14 09:40:20БОРИС ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
BORIS GEORGIEV BORISOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-01-14 09:40:20ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ ПЕНЧЕВ
DANIEL PLAMENOV PENCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Sell to: БОРИС ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
2013-01-14 09:40:20БОРИС ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
BORIS GEORGIEV BORISOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Buy from: ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ ПЕНЧЕВ
2012-07-13 13:32:36СТРОЙ МАКС-2007 ООД
STROY MAKS-2007 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 Никола Габровски 41
2012-03-26 20:53:30БОРИС ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
BORIS GEORGIEV BORISOV
БЪЛГАРИЯManager
2012-03-26 20:53:30БОРИС ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
BORIS GEORGIEV BORISOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-03-26 20:53:30ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ ПЕНЧЕВ
DANIEL PLAMENOV PENCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-03-26 20:53:30ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ ПЕНЧЕВ
DANIEL PLAMENOV PENCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3000 Sell to: БОРИС ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
2012-03-26 20:53:30БОРИС ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
BORIS GEORGIEV BORISOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3000 Buy from: ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ ПЕНЧЕВ
2012-03-26 20:53:30СТАНИМИР МИЛЕНОВ СТОЯНОВ
STANIMIR MILENOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: БОРИС ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
2012-03-26 20:53:30БОРИС ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ
BORIS GEORGIEV BORISOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: СТАНИМИР МИЛЕНОВ СТОЯНОВ
2012-01-03 19:37:18ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ ПЕНЧЕВ
DANIEL PLAMENOV PENCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2012-01-03 19:37:18СТАНИМИР МИЛЕНОВ СТОЯНОВ
STANIMIR MILENOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-01-03 19:37:18ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ ПЕНЧЕВ
DANIEL PLAMENOV PENCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-01-03 19:37:18НИКОЛАЙ ДЕНЧЕВ ДЕНЕВ
NIKOLAY DENCHEV DENEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4500 Sell to: ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ ПЕНЧЕВ
2012-01-03 19:37:18ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ ПЕНЧЕВ
DANIEL PLAMENOV PENCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4500 Buy from: НИКОЛАЙ ДЕНЧЕВ ДЕНЕВ
2012-01-03 19:37:18ДЕНЧО НЕНКОВ ДЕНЕВ
DENCHO NENKOV DENEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: СТАНИМИР МИЛЕНОВ СТОЯНОВ
2012-01-03 19:37:18СТАНИМИР МИЛЕНОВ СТОЯНОВ
STANIMIR MILENOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: ДЕНЧО НЕНКОВ ДЕНЕВ
2009-12-15 15:52:57ДЕНЧО НЕНКОВ ДЕНЕВ
DENCHO NENKOV DENEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-12-15 15:52:57АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ
ATANAS GEORGIEV ENCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: ДЕНЧО НЕНКОВ ДЕНЕВ
2009-12-15 15:52:57ДЕНЧО НЕНКОВ ДЕНЕВ
DENCHO NENKOV DENEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ
2009-06-26 11:21:46СТРОЙ МАКС-2007 ООД
STROY MAKS-2007 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 7 А
2009-06-26 11:21:46НИКОЛАЙ ДЕНЧЕВ ДЕНЕВ
NIKOLAY DENCHEV DENEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-06-26 11:21:46НИКОЛАЙ ДЕНЧЕВ ДЕНЕВ
NIKOLAY DENCHEV DENEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-26 11:21:46АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ
ATANAS GEORGIEV ENCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-06-26 11:21:46АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ
ATANAS GEORGIEV ENCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Sell to: НИКОЛАЙ ДЕНЧЕВ ДЕНЕВ
2009-06-26 11:21:46НИКОЛАЙ ДЕНЧЕВ ДЕНЕВ
NIKOLAY DENCHEV DENEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2000 Buy from: АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ
2008-06-27 11:54:57СТРОЙ МАКС-2007
STROY MAKS-2007
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-06-27 11:54:57НИКОЛАЙ ДЕНЧЕВ ДЕНЕВ
NIKOLAY DENCHEV DENEV
Partner
2008-06-27 11:54:57АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ
ATANAS GEORGIEV ENCHEV
Partner
2008-06-27 11:54:57АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ
ATANAS GEORGIEV ENCHEV
SoleCapitalOwner
2008-06-27 11:54:57АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ
ATANAS GEORGIEV ENCHEV
ShareTransfer
2500 Sell to: НИКОЛАЙ ДЕНЧЕВ ДЕНЕВ
2008-06-27 11:54:57НИКОЛАЙ ДЕНЧЕВ ДЕНЕВ
NIKOLAY DENCHEV DENEV
ShareTransfer
2500 Buy from: АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ
2008-06-27 11:46:35СТРОЙ МАКС-2007
STROY MAKS-2007
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-06-27 11:46:35СТРОЙ МАКС-2007 ООД
STROY MAKS-2007 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Горна Оряховица 5100 ул.РАХОВЕЦ 5 Б
2008-06-27 11:46:35СТРОЙ МАКС-2007 ООД
STROY MAKS-2007 OOD
SubjectOfActivity
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ, БОЯДЖИЙСКИ И ЕЛ.УСЛУГИ; АВТОСЕРВИЗНИ УСЛУГИ; ТРАНСПОРТНО-СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ; ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СМЕСЕНИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ; БАРТЕРНИ СДЕЛКИ И ОБМЕН НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ; ТЪРГОВСКА И КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ; ЛИЗИНГ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВНОСНО-ИЗНОСНА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА НАШИ И ЧУЖДИ ФИРМИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ И МАРКЕТИНГ; ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2008-06-27 11:46:35АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ
ATANAS GEORGIEV ENCHEV
Manager
2008-06-27 11:46:35АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЕНЧЕВ
ATANAS GEORGIEV ENCHEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата СТРОЙ МАКС-2007 STROY MAKS-2007 (ЕИК: 104701619)
Check other registries about the company СТРОЙ МАКС-2007 STROY MAKS-2007 (ID: 104701619)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More