Събития с лица свързани с компанията ИВЕМ ТРЕЙДИНГ (ЕИК: 105028086)
Events with persons connected to the company IVEM TREYDING (ID: 105028086)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 105028086)
Към 2020-01-26 12:34:42 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 12:34:42 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-07-31 11:43:18Константин Факук Хадад
Konstantin Fakuk Hadad
Distraints
2012-07-25 16:49:10Емил Александров Алексиев
Emil Aleksandrov Aleksiev
БЪЛГАРИЯDescription406
2012-05-08 10:12:45ПроКредит Банк (България) АД
ProKredit Bank (Balgariya) AD
Distraints
2012-05-07 10:04:43ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСИЕВ
EMIL ALEKSANDROV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯDescription406
2011-04-14 10:28:25ИВЕМ ТРЕЙДИНГ
IVEM TREYDING
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-04-14 10:28:25ИВЕМ ТРЕЙДИНГ ООД
IVEM TREYDING OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ЦАР АЛЕКСАНДЪР ІІ 23
2011-04-14 10:28:25ИВЕМ ТРЕЙДИНГ ООД
IVEM TREYDING OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГА ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, В ТОВА ЧИСЛО ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ.ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО.КОМИСИОННИ,СПЕДИЦИОНИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ. ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНИ» ИМПРЕСАРСКИ ДЕЙНОСТИ ИЛИ ДРУГА УСЛУГИ. ПОКУПКА,СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА. ДЕЙНОСГГА ЩЕ СЕ ОСЫЦЕСТВЯВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
2011-04-14 10:28:25ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСИЕВ
EMIL ALEKSANDROV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-04-14 10:28:25ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСИЕВ
EMIL ALEKSANDROV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-04-14 10:28:25СТЕФКА МИТОВА ВАСИЛЕВА
STEFKA MITOVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ИВЕМ ТРЕЙДИНГ IVEM TREYDING (ЕИК: 105028086)
Check other registries about the company ИВЕМ ТРЕЙДИНГ IVEM TREYDING (ID: 105028086)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More