Събития с лица свързани с компанията АВТОТРАНС ВИДИН (ЕИК: 105047492)
Events with persons connected to the company AVTOTRANS VIDIN (ID: 105047492)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 105047492)
Към 2020-01-23 20:56:21 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 20:56:21 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-11-02 13:59:47ГЕОРГИ ИВАНОВ ИЛИЕВ
GEORGI IVANOV ILIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2017-11-02 13:59:47Ани Георгиева Михайлова
Ani Georgieva Mihaylova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3 Sell to: Георги Иванов Илиев
2017-11-02 13:59:47Георги Иванов Илиев
Georgi Ivanov Iliev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3 Buy from: Ани Георгиева Михайлова
2015-12-28 10:00:36Дафинка Такова Станева
Dafinka Takova Staneva
Liquidator
2015-09-28 15:50:17Филко Трендафилов Розов
Filko Trendafilov Rozov
Liquidator
2013-08-21 10:18:55Исай Киров Киров
Isay Kirov Kirov
Liquidator
2013-06-26 15:13:11Десислава Маринова Грозданова
Desislava Marinova Grozdanova
Liquidator
2010-02-10 16:46:12АВТОТРАНС ВИДИН
AVTOTRANS VIDIN
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-02-10 16:46:12АВТОТРАНС ВИДИН ООД
AVTOTRANS VIDIN OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 ул. ЦАР ИВАН АСЕН ІІ 18
2010-02-10 16:46:12АВТОТРАНС ВИДИН ООД
AVTOTRANS VIDIN OOD
SubjectOfActivity
УЧАСТИЕ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕАД ГР. ВИДИН, А СЛЕД ТОВА И ДР.
2010-02-10 16:46:12ГЕОРГИ ИВАНОВ ИЛИЕВ
GEORGI IVANOV ILIEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-02-10 16:46:12КЛАРИ АНДРЕЕВ КРЪСТЕВ
KLARI ANDREEV KRASTEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12СТАМЕН МИКОВ СТАМЕНОВ
STAMEN MIKOV STAMENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12МАРИЯН ИВАНОВ ТОШЕВ
MARIYAN IVANOV TOSHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЦВЕТАН ИВАНОВ ДЖОНОВ
TSVETAN IVANOV DZHONOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ДАНЧО МОНОВ СТОЯНОВ
DANCHO MONOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ПЕТЪР ТРИФОНОВ ПЕШЕВ
PETAR TRIFONOV PESHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12СТРАЦИМИР КРУМОВ ЦВЕТКОВ
STRATSIMIR KRUMOV TSVETKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12СТАНКО ТОМОВ ГИНКОВ
STANKO TOMOV GINKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12МИЛЧО КРУМОВ ДИМИТРОВ
MILCHO KRUMOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12СЕРГЕЙ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
SERGEY NIKOLOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ВЕНЧО ВАСИЛЕВ ЦАНОВ
VENCHO VASILEV TSANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12БОРИСЛАВ НАКОВ ЙОРДАНОВ
BORISLAV NAKOV YORDANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЦВЕТАН ТОДОРОВ ЦАНОВ
TSVETAN TODOROV TSANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
GEORGI IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЦВЕТКО МЛАДЕНОВ ЦВЕТКОВ
TSVETKO MLADENOV TSVETKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
TSVETAN YORDANOV PETKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12СИМЕОН МАРИНОВ СТАНКОВ
SIMEON MARINOV STANKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ИВАН СТАНЕВ СТАНКОВ
IVAN STANEV STANKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12МИТКО СЛАВЧЕВ МИКОВ
MITKO SLAVCHEV MIKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12РАДОСЛАВ ИВАНОВ ТОШЕВ
RADOSLAV IVANOV TOSHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЛЕОНТИН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
LEONTIN GEORGIEV PETROV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ВЕСЕЛИН МИТОВ ЦЕКОВ
VESELIN MITOV TSEKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ИВАН ТРАИЛОВ МЛАДЕНОВ
IVAN TRAILOV MLADENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ДИМИТЪР ТРИФОНОВ БОРИСОВ
DIMITAR TRIFONOV BORISOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12МАРИН БОРИСОВ МАРИНОВ
MARIN BORISOV MARINOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ГЕНЧО НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ
GENCHO NIKOLOV TSVETKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ИВАН НИКОЛОВ МИРЧЕВ
IVAN NIKOLOV MIRCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЛЪЧЕЗАР МЕТОДИЕВ СТАНЕВ
LACHEZAR METODIEV STANEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12КРАСИМИР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
KRASIMIR PETROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ПЕТКО ТОДОРОВ МЛАДЕНОВ
PETKO TODOROV MLADENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12МИНКО СТЕФАНОВ МИНКОВ
MINKO STEFANOV MINKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12СИЯН СТОЯНОВ СТЕФАНОВ
SIYAN STOYANOV STEFANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ
IVAN TODOROV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЛЮБЕН СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ
LYUBEN SLAVCHEV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12НИКОЛА БОРИСЛАВОВ ТОМОВ
NIKOLA BORISLAVOV TOMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12МИТКО НИКОЛОВ МИРЧЕВ
MITKO NIKOLOV MIRCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
KRASIMIR GEORGIEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12АСЕН АНГЕЛОВ ЯКОВ
ASEN ANGELOV YAKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЛУЧИЯ ЛЮБЕНОВА НАЙДЕНОВА
LUCHIYA LYUBENOVA NAYDENOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12РОСИЦА БОРИСОВА НЕНКОВА
ROSITSA BORISOVA NENKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ТОДОРКА НИНОВА ПОПОВА
TODORKA NINOVA POPOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12БОЯНКА ДАМЯНОВА АНГЕЛОВА
BOYANKA DAMYANOVA ANGELOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12СНЕЖАНА АНГЕЛОВА ИВАНОВА
SNEZHANA ANGELOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ВЪЛКАНА ЛИЛОВА МЛАДЕНОВА
VALKANA LILOVA MLADENOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ТОТКА ДАНОВА ВЪЛОВА
TOTKA DANOVA VALOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12МИЛКА ЕФРЕМОВА ДРЪНДОВА
MILKA EFREMOVA DRANDOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ПАВЛИНКА КРЪСТЕВА КОСТАДИНОВА
PAVLINKA KRASTEVA KOSTADINOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12КОЛЬО ПЕТРОВ ЦОКОВ
KOLXO PETROV TSOKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12НАТАША КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
NATASHA KIRILOVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12АНАТОЛИ ПЕТРОВ АСЕНОВ
ANATOLI PETROV ASENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ТРИФОН ИВАНОВ НИКОЛОВ
TRIFON IVANOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ВИОЛЕТА НЕДЕЛКОВА ПЕТКОВА
VIOLETA NEDELKOVA PETKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12СОЗОНТ ПЕТРОВ ЧОБАНОВ
SOZONT PETROV CHOBANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ХРИСТОФОР АЛЕКСАНДРОВ ЕРМЕНКОВ
HRISTOFOR ALEKSANDROV ERMENKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЦВЕТАН МИЛКОВ ЖИВКОВ
TSVETAN MILKOV ZHIVKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ТОДОРКА КРУМОВА ИВАНОВА
TODORKA KRUMOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ВОДИЦА ДОНЧЕВА ВЕЛКОВА
VODITSA DONCHEVA VELKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ИВАН ЦОКОВ ИВАНОВ
IVAN TSOKOV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12СОФКА СИМОВА ЦЕКОВА
SOFKA SIMOVA TSEKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ГАЛИНА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТАНОВА
GALINA TSVETANOVA TSVETANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ТОТКА ГЕРГОВА СТОЙКОВА
TOTKA GERGOVA STOYKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12МАРГАРИТА ТОШЕВА КИРИЛОВА
MARGARITA TOSHEVA KIRILOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12СВЕТОСЛАВ ПЕТКОВ СЛАВЧЕВ
SVETOSLAV PETKOV SLAVCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12СТОЯН ИВАНОВ КРУШАРСКИ
STOYAN IVANOV KRUSHARSKI
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
IVAN PETROV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12АЛЬОША ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
ALXOSHA IVANOV LAZAROV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ВЕНКА ИГНАТОВА ЦОКОВА
VENKA IGNATOVA TSOKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12СВЕТЛА МИТОВА МЛАДЕНОВА
SVETLA MITOVA MLADENOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЙОНКА ИВАНОВА ИВАНОВА
YONKA IVANOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ИВАНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
IVANKA PETROVA PETROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЦВЕТАНКА ЖИВАНОВА СТОЯНОВА
TSVETANKA ZHIVANOVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12МЕТОДИ МИТКОВ ТОДОРОВ
METODI MITKOV TODOROV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ИВАНКА БОРИСОВА ПЕТРОВА
IVANKA BORISOVA PETROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ГЕНОВЕВА ДИМИТРОВА ВЪРБАНОВА
GENOVEVA DIMITROVA VARBANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА
IVANKA GEORGIEVA TRIFONOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЮЛИЯ КАМЕНОВА ПАСКАЛЕВА
YULIYA KAMENOVA PASKALEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12АНИ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
ANI GEORGIEVA PETROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12РУМЯНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
RUMYANA GEORGIEVA KOSTOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ВАЛЕРИ ПАНТЕВ ЛОЗАНОВ
VALERI PANTEV LOZANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12КИРИЛ СТАНЕВ ФЛОРОВ
KIRIL STANEV FLOROV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12СЛАВЧО СЕРАФИМОВ ИВАНОВ
SLAVCHO SERAFIMOV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12КРЪСТО ЙОНЧЕВ КРЪСТЕВ
KRASTO YONCHEV KRASTEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12КИРИЛКА ЦВЕТКОВА ЦАНОВА
KIRILKA TSVETKOVA TSANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ГАЛИНА КУЗЬМИНИЧНА ГЕОРГИЕВА
GALINA KUZXMINICHNA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ТЕМЕНУЖКА НАЧЕВА ТОДОРОВА
TEMENUZHKA NACHEVA TODOROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ИСКРА МАРКОВА КАЛЧЕВА
ISKRA MARKOVA KALCHEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12МАРИНЕЛА НЕНЧЕВА ЦВЕТКОВА
MARINELA NENCHEVA TSVETKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12КАМЕНКА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
KAMENKA NIKOLOVA PETKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12КОРНЕЛИЯ МОНЧЕВА ИЛИЕВА
KORNELIYA MONCHEVA ILIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ВИЯНА ВЪТОВА ПЕТРОВА
VIYANA VATOVA PETROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ИВАНКА АЛЕКСАНДРОВА НЕДЯЛКОВА
IVANKA ALEKSANDROVA NEDYALKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЕВГЕНИЯ АКТАВОВА ДИМИТРОВА
EVGENIYA AKTAVOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЕЛКА МЛАДЕНОВА ПЕТРОВА
ELKA MLADENOVA PETROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ТОШКО БОРИСОВ ГАДИНОВ
TOSHKO BORISOV GADINOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЦВЕТАНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
TSVETANA YORDANOVA PETROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ИВАН ЙОНЧЕВ ИВАНОВ
IVAN YONCHEV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12МАРУШКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
MARUSHKA YORDANOVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12НАЧО ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
NACHO IVANOV VALCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ ЙОРДАНОВ
YORDAN TSVETANOV YORDANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ШЕБЕСТА
ELENA KOSTADINOVA SHEBESTA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ЦВЕТКОВ
PETAR VASILEV TSVETKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ТЕОДОРА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА
TEODORA KRASTEVA STOYANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ПОЛЕТ ЕМИЛ ДУМАНОВА
POLET EMIL DUMANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12НАДКА ВЕЛКОВА ВЪРБАНОВА
NADKA VELKOVA VARBANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12НАДКА ВИТКОВА БОЖИНОВА
NADKA VITKOVA BOZHINOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЗАГОРКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРАШКОВА
ZAGORKA YORDANOVA DIMITRASHKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12МЛАДЕН ТОДОРОВ МЛАДЕНОВ
MLADEN TODOROV MLADENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЕВАНГЕЛА РАДОСЛАВОВА НЕНЧЕВА
EVANGELA RADOSLAVOVA NENCHEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12МАРИЯ КАМЕНОВА МИТЕВА
MARIYA KAMENOVA MITEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12КОЛЬО ГРОЗДАНОВ ВАСИЛЕВ
KOLXO GROZDANOV VASILEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ПЕРКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА
PERKA BORISOVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЦЕЦА БОРИСОВА ЦВЕТКОВА
TSETSA BORISOVA TSVETKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12РАЙНА АНГЕЛОВА НИЦОВА
RAYNA ANGELOVA NITSOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ
PETAR NIKOLOV PETROV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12МИТКО ПЕРОВ ЦАНОВ
MITKO PEROV TSANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ПЛАМЕНЧО ИВАНОВ ПЕТКОВ
PLAMENCHO IVANOV PETKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12МЛАДЕН ИВАНОВ МЛАДЕНОВ
MLADEN IVANOV MLADENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ПЕНКО ИВАНОВ НАЙДЕНОВ
PENKO IVANOV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЙОРДАН НЕШЕВ ВЕЛКОВ
YORDAN NESHEV VELKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ПАВЛИН ПЕТРОВ МИТКОВ
PAVLIN PETROV MITKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
VALERI TSVETANOV ALEKSANDROV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЛЮБЕН ГЕРГОВ НАЧЕВ
LYUBEN GERGOV NACHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ГЕОРГИ ИВАНОВ ИЛИЕВ
GEORGI IVANOV ILIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЕВГЕНИ ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ
EVGENI PETROV GENCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12БОГОМИЛ ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
BOGOMIL YORDANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЗЛАТКО ПЕТКОВ ЦВЕТКОВ
ZLATKO PETKOV TSVETKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12МИТКО ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
MITKO VASILEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЛЮБЧО ДИМИТРОВ СПАСОВ
LYUBCHO DIMITROV SPASOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12НИКОЛА ИЛИЕВ НИКОЛОВ
NIKOLA ILIEV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12СТЕФАН НИКОЛОВ МЛАДЕНОВ
STEFAN NIKOLOV MLADENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ГЕОРГИ ИЛИЕВ АНТОВ
GEORGI ILIEV ANTOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЦВЕТАН ДИОНИСИЕВ СТОЯНОВ
TSVETAN DIONISIEV STOYANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЦВЕТЕЛИНА ИЛИЕВА ЦВЕТКОВА
TSVETELINA ILIEVA TSVETKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ГАЛЯ ВЪЛЧЕВА БУКОВА
GALYA VALCHEVA BUKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЕВГЕНИ СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ
EVGENI SIMEONOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12НИКОЛА ТОШКОВ НИКОЛОВ
NIKOLA TOSHKOV NIKOLOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ДАНКА ИВАНОВА КАМЕНОВА
DANKA IVANOVA KAMENOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ПЕТРАНА ЛИЛКОВА ПАВЛОВА
PETRANA LILKOVA PAVLOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12МАШКА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА
MASHKA ASENOVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12СЛАВКА ЦВЕТАНОВА ЙОРДАНОВА
SLAVKA TSVETANOVA YORDANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЗДРАВКО ПЪРВУЛОВ СТАНКОВ
ZDRAVKO PARVULOV STANKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
YORDAN GEORGIEV KIRILOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12БОРИС ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ
BORIS GEORGIEV MLADENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ЦВЕТАН ИВАНОВ ПЕТРОВ
TSVETAN IVANOV PETROV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ВЛАДИМИР КАМЕНОВ ВЪЛЧЕВ
VLADIMIR KAMENOV VALCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12НАЧО ВЪЛЧЕВ НАЧЕВ
NACHO VALCHEV NACHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12СЛАВЕЙ КРЪСТЕВ ПЕТРОВ
SLAVEY KRASTEV PETROV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ПАНЧО ВЕНКОВ ФИЛИПОВ
PANCHO VENKOV FILIPOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ИВАН КИРИЛОВ МИТОВ
IVAN KIRILOV MITOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-02-10 16:46:12ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЕТРОВ
GEORGI NIKOLOV PETROV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата АВТОТРАНС ВИДИН AVTOTRANS VIDIN (ЕИК: 105047492)
Check other registries about the company АВТОТРАНС ВИДИН AVTOTRANS VIDIN (ID: 105047492)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More