Събития с лица свързани с компанията ИВАНА 8106 (ЕИК: 105580106)
Events with persons connected to the company IVANA 8106 (ID: 105580106)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 105580106)
Към 2020-02-17 03:03:58 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 03:03:58 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-12-21 10:36:21ИВАНА 8106 ЕООД
IVANA 8106 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1592 ДРУЖБА 51 Б
2009-12-21 10:36:21ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-21 10:36:21ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
SoleCapitalOwner
2009-12-21 10:36:21ВАНЯ ПЕТРОВА НАЙДЕНОВА
VANYA PETROVA NAYDENOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2009-12-21 10:36:21ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ВАНЯ ПЕТРОВА НАЙДЕНОВА
2009-02-11 12:15:56ИВАНА 8106 ЕООД
IVANA 8106 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 УЛ. КАПИТАН РАЙЧО 56, ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪРГРАНД ОФИС 2-63
2008-05-15 10:58:13ВАНЯ ПЕТРОВА НАЙДЕНОВА
VANYA PETROVA NAYDENOVA
Manager
2008-05-15 10:58:13ВАНЯ ПЕТРОВА НАЙДЕНОВА
VANYA PETROVA NAYDENOVA
SoleCapitalOwner
2008-05-15 10:58:13ГОШО ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
GOSHO PETROV NAYDENOV
ShareTransfer
5000 Sell to: ВАНЯ ПЕТРОВА НАЙДЕНОВА
2008-05-15 10:58:13ВАНЯ ПЕТРОВА НАЙДЕНОВА
VANYA PETROVA NAYDENOVA
ShareTransfer
5000 Buy from: ГОШО ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
2008-05-15 10:39:30ИВАНА 8106
IVANA 8106
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-05-15 10:39:30ИВАНА 8106 ЕООД
IVANA 8106 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Кула 3800 ул. ХРИСТО БОТЕВ 13
2008-05-15 10:39:30ИВАНА 8106 ЕООД
IVANA 8106 EOOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВИДА И МЯСТОТО НА ИЗВЪРШВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА
2008-05-15 10:39:30ГОШО ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
GOSHO PETROV NAYDENOV
Manager
2008-05-15 10:39:30ГОШО ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
GOSHO PETROV NAYDENOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ИВАНА 8106 IVANA 8106 (ЕИК: 105580106)
Check other registries about the company ИВАНА 8106 IVANA 8106 (ID: 105580106)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More